aktuality od 23.8. do 30.8.2020

24 Srp

Neděle 23. 8. 2020 – 20. neděle v mezidobí. 7:45
Za farnost 9:15 – Za Anežku Egnerovu, manžela a přízeň

Pondělí – sv. Bartoloměj 7:00 – Za Ladislava Kaštana a Růženu Součkovu. 15:00 – Pohřebpaní Jiřiny Matouškové z Geršova 19:00 Blízkov.

Úterý – sv. Benedikt a druhové 7:00 – Za Jiřího Klímu a rodiče, rodiče Čermákovy, 2 dcery a duše v očistci. 18:00 – Černá.

Středa – st. Martin Středa 19:00 – za Josefa a Marii Foltinovy, 2 rodiče, Karla Válku a duše v očistci.

Čtvrtek  – sv. Monika 7:00 – Za farnost.  

Pátek – sv. Augustin – 19:00 – Za živou a zemřelou rodinu Chlubnovu, Necidovu, Řezníčkovu, Indrovu, Kostkovu a duše v očistci.

Sobota  – Umučení sv. Jana Křtitele  7:00 – Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, zemřelou rodinu Hladíkovu, živou a zemřelou rodinu

Neděle 30. 8. 2020 – 22. neděle v mezidobí – 7:45 – Za rodiče Požárovy, zetě, dceru, a rodiče Dobrovolných, dceru, syna, Boží ochranu a zdraví pro celou rodinu 9:15 – Za Karla Kašpara a rodiče

Informace pro farnost Měřín

Úklid v kostele zajišťuje Měřín 1, následuje Měřín 2.

Poděkování všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky, která je určena pro farnost.

Poděkování za dary pro farnost v celkové částce 6 000 Kč.

Připomínám, že chystáme výmalbu našeho kostela. Seznámení s tímto záměrem bude příští týden v neděli v 17 hodin v kostele. Tak rozsáhlou akci jsme schopni zvládnout a realizovat pouze za podpory mnohých z vás.

Prosím o pomoc: v úterý a čtvrtek se bude v našem kostela provádět omítek. Prosím o pomoc při tomto výzkumu. Stačí jedna osoba. Přihlaste se prosím.

Setkání ministrantů, bude ve středu od 16. hodiny na faře. Zakončení bude po večerní mši svaté.

Setkání biřmovanců bude probíhat v pátek po večerní mši svaté. Biřmování v naší farnosti bude v sobotu 26. září.

Zájemci o poutní zájezd do Žarošic, hlaste se v sakristii.

*******

Požehnání sv. Ludvíka synovi: Nejdražší synu, nakonec ti dávám požehnání, jaké může dát milující otec synovi. Svatá Trojice a všichni svatí ať tě chrání od všeho zlého. Ať ti dá Bůh milost, abys konal jeho vůli, a tím mu sloužil a vzdával čest, abychom po tomto životě společně dospěli k němu a mohli ho vidět, milovat a chválit bez konce. Amen

Slovo sv. Moniky, matky: „Pochovejte toto tělo kdekoli a nedělejte si s tím starost. Jen o to vás prosím, tam, kde budete, pamatujte na mě u oltáře Páně.“ A když sdělila, jak mohla, toto své přání, přestala mluvit, neboť nemoc se zhoršovala a působila jí utrpení.“