aktuality od 16.2. do 22.2.2020

15 Úno

6. neděle v mezidobí                                                16. 2. 2020

Úmysly mše svaté:

Ne: 7:45 – za farnost 9:15 –  Za rodiče Kolouchovy, syna a snachu

PO: – 17:00 – Meziříčko – 18:00 Blízkov.

ÚT:  – 7:00 – Za Annu Zemanovu, rodiče, sourozence 17:00- Jersín

ST: – 17:00 Za rodiče Martinkovy, bratra, sestru, manžela, zemřelou přízeň a duše v očistci.

ČT: – 7:00 – Za Ludmilu Rosickou, manžela, zetě Josefa a Antonína Seidla

PÁ: – 18:00 – za Amálii a Františka Doležalovy, 2 rodiče, sourozence a duše v očistci.  

SO – 7:00 – za Drahoslavu a Miroslava Kolouchovy a živou rodinu.

Ne: – 7:45 – za farnost 9:15 – Za rodiče Hladíkovy, bratra Josefa, Františka, Aleše, dceru Terezičku a duše v očistci.  

Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Měřín 4, následuje Dědkov.

Poděkování všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky, která je určena pro farnost. Sbírka příští neděle nese název Haléř svatého Petra. Je určena k pastoračním aktivitám svatého Otce, na celém světě.

Biřmovanci se setkají v sobotu od 8:00 – 10:30 hodin, na faře.  

Postní doba – Postní duchovní obnova. Čas setkání s Bohem – Čas poznání Boha i sebe – růst vztahu s Bohem – posílení vztahu s Bohem a lidmi – proměna. Sobota 7. března 2020