aktuality od 22.2. do 1.3.2020

23 Úno

7. neděle v mezidobí                                                23. 2. 2020

.Úmysly mše svaté:

Ne: 7:45 – za farnost 9:15 – Za rodiče Hladíkovy, bratra Josefa, Františka, Aleše, dceru Terezičku a duše v očistci.  

PO: – 7:00 – Za rodiče Urbanovy, syny, rodiče Markovy a syna, za Boží ochranu pro celou rodinu. 

ÚT:  – 7:00 – Za otce Františka 17:00- Černá

ST: – 7:00 – Za požehnané prožití postní doby       18:00 – Za rodinu Indrovu, Pokorných, živou a zemřelou rodinu.

ČT: – 7:00 – Za Jana Růžičku a manželku.

PÁ: – 17:30 Křížová cesta 18:00 – Za Ladislava Trojana, švagra Josefa, maminku a duše v očistci.

SO – 7:00 – Za Stanislava Urbánka, 2 rodiče.

Ne: – 7:45 – za farnost 9:15 – Za Josefa Procházku, 2 rodiče, rodinu Necidovu, Bertu Dujčíkovu a duše v očistci. 13:30 – Postní zamyšlení 14:00 Křížová cesta.  

Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Dědkov, následuje Meziříčko.

Poděkování všem, kdo jste přispěli minulou neděli do sbírky na farnost. Celkem jste darovali 24740 Kč a 2 000 jiné dary. Dnes je sbírka s názvem Haléř sv. Petra.

 Další informace pro farnost MěřínPopeleční středou vstupujeme do postní doby. Je to čas návratu k Bohu a jeho cestám, obnova vztahu s Bohem i lidmi. Typy a pozvání k prožívání postní doby: modlitba křížové cesty vždy před večerní mši svatou, v neděli ve 14 hodin. Nedělní modlitbě bude předcházet postní zamyšlení, k poznání, oživení a růstu víry v našem životě, které začne v 13:30 h. Duchovní obnova – sobota 8 března od 8:00 h. Internetový typ: www.postnikapky.cz.     

Papež František: V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl na každého křesťana obrátit slovy, která jsem napsal mladým lidem v apoštolské exhortaci Christus vivit:  „Pohleď na rozepjaté paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev prolitou s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený“ (č. 123). Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí Ducha Svatého je stále aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět na Kristovo tělo a dotýkat se ho v mnoha trpících.

Ptali se mniši opata: „Když se postíme, jsme vážní a smutní, ale ty se usmíváš a máš radost. Jak to?“ Opat jim odpověděl: „Půst není jen odříkání těla, ale také pastva pro duši. Vy se soustředíte na to, o co přicházíte, ale já na to, co získávám. Proto je pro vás půst dobou smutku, kdežto pro mne dobou radosti. Zatímco vy želíte po chutném jídle a rozptýlení, já si užívám pastvy, na kterou mne v modlitbě uvádí náš Pán. Má duše je s ním jako na rozkvetlé horské louce, kde vane svěží vánek Ducha svatého, kde je hojnost šťavnaté pastvy Božího slova a svítí slunce Eucharistie. Zde má duše sílí. Není divu, že se pak usmívá a má radost.