aktuality od 2.2. do 9.2.2020

1 Úno

Uvedení Páně do chrámu                                 2. 2. 2020w

Ne: Svátek Uvedení Páně do chrámu – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Františka Vávru, syna, snachu, 2 švagrové a 2 rodiče.

PO: – sv. Blažeje – 7:00 – Za rodiče Simonidesovy a 2 rodiče.

ÚT:  – 7:00 – Za zemřelé rodiče Havlíčkovy, Smejkalovy, živé zemřelé z rodiny 17:00 – Pavlínov.

ST: sv. Agáty  – 18:00 – Za rodiče Pólovy, živou a zemřelou rodinu.

ČT: – 7:00 – Za farnost.

PÁ: – 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření 18:00 – Za poděkování za 50 let společného života a celou živou rodinu.

SO – 8:00 – Za nemocné, společné udělování svátosti nemocných.

Ne: – 5. neděle v mezidobí – 7:45 – Na poděkování za 60 let společného života, s prosbou o Boží požehnání do dalších roků. 9:15 – Za živé a zemřelé členy jednoty Orla, s prosbou o Boží požehnání do dalších roků činnosti. 18:00 Modlitba chvály.  

Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Měřín 2, následuje Měřín 3.

Poděkování za dar 3000 Kč ve prospěch farnosti.


Společné udělování svátosti nemocných při mši svaté,
sobota 8 února v 8:00 hodin.

Nemoc a utrpení patří k nejvážnějším problémům, které podrobují lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. Každá nemoc nám může dát zahlédnout smrt. Ježíšovy skutky a mnohá uzdravení, která učinil, dokazují, jak velice se Bůh stará o tělesný život člověka. Jan Pavel II.

Motto letošního roku: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“(Mt 11,28)

Zájemci o společné přijetí této svátosti, nahlaste se prosím.

ROK BOŽÍHO SLOVA:
Poděkování vám všem, kdo jste se účastnili společného slavení minulou neděli. Také všem, kdo jste pomohli zorganizovat setkání nad Božím slovem.