aktuality od 26.1. do 2.2.2020

28 Led

3. neděle v mezidobí                                           26. 1.

Ne: 3. neděle v mezidobí – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Františka Sýkoru, živou a zemřelou rodinu. 16:00 – podvečer s Božím slovem na faře.

 PO: – sv. Anděla Merici – 7:00 – Za Jaroslava Kadlece, 2 rodiče, zemřelé děti a vnučku Marušku.

ÚT:  – sv. Tomáš Akvinský – 17:00 – Černá.

ST: sv. Vincenc – 18:00 – Za Františka Pokorného, 2 rodiče, živou a zemřelou rodinu. 

ČT: – 7:00 – Za rodiče Kafkovy, syna Františka, Josefa Jonáše a Boží ochranu pro celou rodinu.

PÁ: – sv. Jano Bosko – 9:00 pohřeb paní Marie Březkové 14:00 pohřeb p. Emilie Urbanové v Měřína. 18:00 – Za rodiče Nožičkovy, Tomanovy, celou živou a zemřelou rodinu.

SO – 7:00 – Za Jiřího Dvořáka, živou a zemřelou rodinu Dvořákovu, Rousovu a ochranu Panny Marie.

Ne: – Svátek Uvedení Páně do chrámu – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Františka Vávru, syna, snachu, 2 švagrové a 2 rodiče.

Další informace pro farnost Měřín

Poděkování všem farníkům od otce biskupa Vojtěcha za zapojení se do Tříkrálové sbírky. Poděkování i od paní ředitelky charity Žďár n/S. obě jsou zveřejněny ve vývěsce.

Poděkování za dar 1000 Kč ve prospěch farnosti.

O čistotu kostela pečuje Měřín1, následuje Měřín 2.

Dnes slavíme Neděli Božího slova. Program na faře začíná od 16. hodiny. Je to čas setkání s Božím slovem a nad Božím slovem. Určený je pro všechny věkové kategorie. Dospělé prosíme, aby přišli na 16. hodinu. Od 17. hodiny začne program v kostele – chvály jako odpověď na Boží slovo.
Ukončení v 17:30 h.

Modlitby matek začínají hned po skončení modlitby chval. 

Svátek uvedení Páně do chrámu slavíme příští neděli. Přineste si svíce, k průvodu a požehnané si odnesete domů.