aktuality od 12.1. do 19.1.2020

13 Led

Svátek Křtu Páně

Úmysly mše svatých:

Ne: Svátek Křtu Páně – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Jiřího Číhala, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. 18:00 – Modlitba chvály.

 PO: – 7:00 – Za Václava Ekslera a celou rodinu 17:00 – Meziříčko.

ÚT:  – 7:00 – Za rodiče, za tetu Janu Ruckou, živou a zemřelou rodinu.

ST: 18:00 – Za Mons. Bohuslava Brabce, P. Františka Tomana, jejich rodiče a sourozence.

ČT: – 7:00 – Za zemřelou osobu.

PÁ: – Památka sv. Antonína, opata 18:00 – Za kanovníka ThDr Josefa Pacala, a celý rod.

SO – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 7:00 – Na poděkování Pánu Bohu za 92 roků života, za Boží požehnání do dalších roků a za manželku Boženku.

Ne: – 2. neděle v mezidobí – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Josefa a Marii Foltinovy, 2 rodiče, duše v očistci a za Karla Válku.

Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Pavlínov 1, následuje Pavlínov 2.

Poděkování za dary mimo sbírky v celkové částce 6 000 Kč.

Poděkování všem koledníkům, doprovodu i všem, kdo otevřeli své srdce i peněženky. Za Měřínsko se vybralo 174 949 Kč. Bližší informace na plakátě.

FARNÍ PLES je již za týden. Děkuji všem, kdo ples připravujete osobním zapojením, dary do tomboly, tím, že se modlíte, aby se ples stal místem radostného setkání i požehnáním všem. Začátek je ve 20 hodin

Modlitba chvály je dnes večer. Začátek v 18 hodin.

Pouť Nového Jeruzaléma bude v úterý, od 17 hodiny ve Velkém Meziříčí. Zveme k modlitbě za dar víry, za rodiny, za nová kněžská a řeholní povolání, za obrácení hříšníků.

Farní tábor v roce 2020 bude v týdnu od 25.7. do 1.8. 2020.

Bezprostřední příprava dětí na první přijetí svátostí smíření a eucharistie bude v první fázi probíhat v pátek při dětské mši svaté. Začínáme 17. ledna. Zveme i další děti.

Rok Božího slova

Ze zkušenosti víme, jak velice na tom záleží, aby lidé mezi sebou mluvili. Tím, že lidé mezi sebou mluví, stávají se lidmi, i lidmi podle Boží podoby. Otec a matka mluví se svými malými dětmi. Děti se tak učí samy mluvit a tím roste rodinné společenství. Tím, že rodiče mluví s dětmi, děti poznávají hodnoty věcí i různých setkání. Abychom nezůstali jen zde na zemi, ale dosáhli i věčnosti s Bohem, nechejme Boha promlouvat skrze bibli i přímo do našeho srdce. Naslouchejme Bohu a snažme se také odpovídat. Učme se s Bohem mluvit. Stále jsme odkázáni na dobrá slova. Bible, zvláště evangelium, je poselstvím dobrých zpráv. Bůh k nám mluví různými způsoby. Nejzřetelněji k nám promluvil v Ježíši Kristu. „Bohu díky! Chvála Tobě Kriste!“       

26. 1. slavíme neděli Božího slova. Budeme slavit?