aktuality od 19.1. do 26.1.2020

18 Led

2. neděle v mezidobí                                           19. 1. 2020

www.farnostmerin.cz, Správce farnosti: Tel 731402684

Ne:
2. neděle v mezidobí – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Josefa a Marii Foltinovy, 2 rodiče, duše v očistci a za Karla Válku.

 PO: – sv. Fabián a Šebestián – 7:00 – Za rodiče Šaškovy, Smejkalovy, bratra a přízeň 17:00 – Blízkov.

ÚT:  – sv. Anežka Římská – 7:00 – za vnuka a vnučku – 17:00 – Jersín.

ST: sv. Vincenc – 18:00 – Za rodiče Pokorných, 2 syny, 2 rodiče a Josefa Sysla.

ČT: – 7:00 – Za zdraví pro syny.

PÁ: – sv. František Sáleský – 18:00 – Za Ilonku, Jaroslava a Anežku Řezníčkovy, za Havlíčkovy a Kašparovy.

SO – Svátek Obrácení sv. Pavla – 7:00 – Za rodiče Šlechtickovy, 2 syny, za živou a zemřelou rodinu Holubovu a za duše v očistci.

Ne: – 3. neděle v mezidobí – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Františka Sýkoru, živou a zemřelou rodinu. 16:00 – podvečer s Božím slovem na faře.

Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Pavlínov, následuje Měřín 1.

Příští neděli 26. 1. slavíme Neděli Božího slova. Program na faře začíná od 16. hodiny, vytvářený je pro všechny věkové kategorie.

Poděkování všem farníkům, kteří jste přispěli k uspořádání i průběhu farního plesu. Za všechnu ochotu, námahu, čas při organizaci, za dary do tomboly, hlavně pak za účast, kdy jsme mohli prožívat farní společenství.   

Farní tábor v roce 2020 bude v týdnu od 25.7. do 1.8. 2020.

Týden modliteb za jednotu křesťanů – Modlitbou odpovídáme na přání Pána Ježíše a na pozvání do jednoho společenství církve. Modlíme se za to a jeden druhému pomáháme, abychom byli dobrými svědky Božího království, abychom společně kráčeli k nebeskému domovu. Texty k zamyšlení na jednotlivé dny jsou na farních stránkách nebo na www.cirkev.cz.

Bezprostřední příprava dětí na první přijetí svátostí smíření a eucharistie bude v první fázi probíhat v pátek při dětské mši svaté. Prosím o modlitbu za tyto děti, za ty, kteří již přistoupili, a také za biřmovance. Jde o budoucnost víry v našich rodinách, o naši farnost, o život s Bohem.

Rok Božího slova: Sv. Lukáš nám přibližuje, jak působením Božího slova vzniká nové společenství, které dokonce předčí nejužší příbuzenské vztahy. /Lk 8,19-21/ Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní, ale pro nával lidu se k němu nemohli dostat. Řekli: Tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli. On jim na to řekl: Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo Boží slovo slyší a plní. Ježíš říká, že jeho rodinu tvoří posluchači jeho slova, kteří slovo zároveň žijí. Když pročítáme skutky apoštolské, čteme o církevních obcích, kteří naslouchali Božímu slovu a velmi rychle rostli ve víře. Církev je místem, kde Bůh a lidé spolu rozmlouvají. Je místem, kde jsou lidé žitým Božím slovem spojeni. Jak my? Toužíme po Božím slově nebo je chceme mít rychle za sebou?