aktuality od 5.1. do 12.1.2020

4 Led

2. neděle po vánocích                                             5. 1. 202

Úmysly mše svatých:

Ne: 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Boženu a Jaroslava Kourkovy, za rodinu Veškrnovu, za Boží ochranu pro celou rodinu a za farníky.   

PO: – Slavnost Zjevení Páně – 7:00 – Za zdraví a Boží pomoc pro rodinu. 18:00 – Za Marii Sedláčkovu, manžela, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

ÚT:  – 17:00 Pavlínov.

ST: 18:00 – Za Libora Krčála, rodiče Klímovy a syna, rodiče Markovy, syna a dceru.

ČT: – 7:00 – Za rodinu Vaňkovu z Blízkova

PÁ: – 18:00 – Za Boží požehnání k životnímu jubileu, živou a zemřelou rodinu.

SO – 7:00 – Na poděkování Pánu Bohu za 50 let spol. života.  

Ne: – Svátek Křtu Páně – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Jiřího Číhala, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Další informace pro farnost Měřín

Poděkování za dary mimo sbírky v celkové částce 12 000 Kč.

O čistotu kostela pečuje Jersín, následuje Pavlínov 1

FARNÍ PLES SE BLÍŽÍ, DOMLUVA NA ORGANIZACI PLESU JE DNES V 17 HODIN NA FAŘE. PŘIJĎTE PROSÍM VŠICHNI, KDO MŮŽETE A CHCETE POMOCI. Věřím, že se na plese setkáme. Je to příležitost se jako farní rodina setkat i jinak, než v kostele. Pokud můžete a chcete, prosím, přispějte i nějakou cenou do tomboly. Vstupenky jsou již v předprodeji.

Modlitba chvály
bude v neděli 12. ledna v 18 hodin.   

Setkání BIŘMOVANCŮ
bude v pátek 10. ledna v 19 hodin. Účast je samozřejmostí. Svátost biřmování je svátost křesťanské dospělosti. Přípravu je třeba brát vážně. Učíme se a prohlubujeme své znalosti o Bohu, víře v Boha, učíme se přijímat Boží dary, Ducha svatého, učíme se žít křesťanským životem, žít s Bohem. V současné době se někteří biřmovanci připravují poctivě, všem děkuji. Někteří téměř vůbec. Dokonce si ani nezakoupili katechismus pro mládež, ze kterého čerpáme, znalosti chybí. Tyto všechny chci povzbudit, popřípadě zvážit, zda není lepší přijetí této svátosti odložit na pozdější dobu.  Samozřejmostí křesťanského života je účast na nedělní mši svaté. I k této účasti budeme při rozhodování přihlížet. Svátost biřmování má pomoci najít i místo v církvi. Každý křesťan se má do života církve zapojit, a tak vydávat svědectví o Kristu. Blízké příbuzné prosím, aby na přípravu dohlédli, vás všechny prosím o modlitbu.