Přání do nového roku

28 Pro

Temnota pokryla zemi a on přišel jako světlo, které svítí v temnotě a tma ho nepohltila. Těm, kteří ho přijali, přinesl pokoj s Otcem v nebi a pokoj se všemi.

Přeji Jeho pokoj a požehnání i v roce 2020