aktuality od 29.12.2019 do 5.1.2020

28 Pro

Svátek Svaté rodiny                                              29.12. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: Svátek Svaté rodiny – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za rodiny.

PO: – 7:00 – Za Aloisii a Bohumila Simajchlovy, živou a zemřelou rodinu Kuřátkovu a Doležalovu 17:00 – Černá.

ÚT:  – 17:00  – Na poděkování Pánu Bohu 23:00 – 24:00 – Možnost tiché i společné modlitby a Boží požehnání do nového roku.

ST: Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok – den modliteb za mír ve světě 7:45 – Za Dr. Antonína Procházku a celou rodinu –  9:15 – Za Boží požehnání do nového roku.

ČT: – sv. Basila a Řehoře 7:00 – Za živé a zemřelé členy růžencového bratrstva z Nové Zhoře.

PÁ: – První pátek v měsíci 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, adorace 18:00 – Za Františku a Milana Krejzlovy, celou živou a zemřelou rodinu Krejzlovu.

SO – 8:00 – Za koledníky a všechny dárce.  

Ne: – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Boženu a Jaroslava Kourkovy, za rodinu Veškrnovu, za Boží ochranu pro celou rodinu a za farníky.


Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Černá, následuje Jersín            

Poděkování všem, kdo jste udělali vánoční výzdobu kostela, kdo jste se zapojili do uspořádání vánoční liturgie, kdo jste vytvořili a účastnili jste se vánoční besídky. Poděkování
i ministrantům za službu u oltáře i účast na společném ministrantském výletu po Betlémech v našem děkanství. Poděkování za dary do sbírky o vánočních svátcích. Celkem jste darovali 67 985 Kč. Poděkování za dary mimo sbírky v celkové částce 15 000 Kč. Poděkování za zakoupení výrobků v předvánočním Jarmarku a jejich výrobu. Zakoupením výrobků jste darovali 37 800 Kč. Zvláště za vás všechny bude mše svatá v sobotu 4. ledna v 8 hodin.

FARNÍ PLES SE BLÍŽÍ, DOMLUVA NA ORGANIZACI PLESU BUDE V NEDĚLI 5. LEDNA V 17 HODIN NA FAŘE. PŘIJĎTE PROSÍM VŠICHNI, KDO MŮŽETE A CHCETE POMOCI. Věřím, že se na plese setkáme. Je to příležitost se jako farní rodina setkat i jinak, než v kostele. Vstupenky jsou již v předprodeji.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT SKUPINY RELIÉF
bude v našem kostele v sobotu 4. ledna v 19 hodin. Jedná se o koncert s vánoční tématikou. Vstupenky jsou v předprodeji.

Setkání BIŘMOVANCŮ bude v pátek 3. ledna v 19 hodin. Účast je samozřejmostí.

Modlitba chvály bude v neděli 12. ledna v 18 hodin.