aktuality od 1.12. do 8.12.2019

30 Lis

1. adventní neděle                                              1.12. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: První adventní neděle – 7:45 – Za Marii a Václava Tomanovy, za Marii a Antonína Coufalovy, za Boženu a Jaromíra Lavičkovy a za Jaroslava Boučka – 9:15 – Za farnost.

 PO: – 18:00 Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

ÚT:  – 7:00 – Za rodiče a nemocnou osobu – 17:00Pavlínov.

ST: – 7:00 – Za Josefa Vávru, rodiče Vávrovy, Dohnalovy a Dufkovy.

ČT: – 7:00 – Za Růženu Součkovu.

PÁ: – 18:00 – Za Leopolda Sedláčka, manželku, celý rod a duše v očistci.

SO – 8:00 – Za Josefa Jakubce, Ladislava Jeřábka a rodiče.

Ne: – Druhá adventní neděle – 7:45 – Za Stanislava Urbánka, na poděkování za ochranu a zdraví celé rodiny – 9:15 – Za Vladimíra Krejčího, rodiče a Františka Krejčího. 16:30 – Zamyšlení – duchovní obnova 18:00 – Modlitba chvály.

Další informace pro farnost Měřín

Poděkování vám, kteří jste již donesli dary do předvánočního Jarmarku, který bude 3. adventní neděli.    

Poděkování všem, kdo uspořádali včerejší tvoření určené na předvánoční jarmark, také těm, kdo jste přišli tvořit.  

Další společné tvoření bude v sobotu 7. 12. od 14:00 h. na faře. Zveme všechny, kteří chtějí tvořit i pomoci druhým.

Poděkování všem, kdo jste minulou nedělipřispěli do pravidelné sbírky pro farnost. Darovali jste 21 775 Kč.

Sbírka dnešní neděle je určena na církevní školství.

Poděkování vám, kdo jste se sešli nad uspořádáním farního plesu. Další pomocníci jsou vítáni. Datum farního plesu si prosím zapište do svých kalendářů. /18. ledna/  

Publikace k prožívání adventní doby, která začíná dnes, je na stolku v zadní části kostela.

Informace pro děti: podařilo se nám spojit se svatým Mikulášem a zjistili jsme, že má k nám naplánovanou cestu v pátek po dětské mši svaté. Najde nás zde? 

O čistotu kostela pečuje Milíkov, následuje Nová Zhoř.