Advent – příchod – kdo ke komu má přijít

30 Lis

Jeden král měl dva syny. Jeden z nich se měl stát jeho nástupcem. Aby král vyzkoušel jejich moudrost a tím správně zvolil dědice, dal každém malý finanční obnos a řekl: Obstarejte něco, čím byste mohli naplnit velký sál na zámku. Který z vás se této úlohy zhostí lépe, ten bude mým nástupcem. Jeden ze synů nakoupil velké množství slámy a naplnil velkou část sálu, protože sláma byla laciná. Druhý syn si koupil malou svíčku, tu rozsvítil. Celý sál byl až do posledního koutku naplněn světlem. Přijměte pozvání na setkání se světlem i v adventní době. Advent může být plný věcí nebo plný světla.

ZVLÁŠTĚ MYSLÍM NA děti, které se připravují na svátosti, aby si zamilovaly Pána Ježíše a byly s Ním šťastné.

ZVLÁŠTĚ MYSLÍM NA mladé, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování, aby v jejich životě vyrostla touha po Duchu svatém, který je duší církve.

ZVLÁŠTĚ MYSLÍM NA naši farnost, aby měla mnoho ochotných pomocníků, kteří budou mít v srdci touhu sloužit Bohu, starat se o Boží dům, jeho čistotu a výzdobu, touhu po kráse liturgie, touhu pomáhat dětem, touhu pomáhat při hlásání evangelia.

ZVLÁŠTĚ MYSLÍM NA všechny, kteří pomáháte různým způsobem.