aktuality od 24.11. do 1.12. 2019

23 Lis

34. neděle v mezidobí                                              24.11. 2019

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Úmysly mše svatých:

Ne: SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 7:45 – Za Věru a Josefa Dohnalovy, Marii Vondruškovu, celou živou a zemřelou přízeň a duše v očistci – 9:15 – Za farnost.

PO: – sv. Kateřiny – 7:00 za duše v očistci.

ÚT:  – 7:00 – za duše v očistci 17:00Černá.

ST: – 18:00 – Za Bohuslava Zachu, 2 rodiče, 3 syny a duše v očistci.

ČT: – 7:00 – Za Drahoslavu Kašparovu, rodiče Sedlákovy a děti.

PÁ: – 18:00 – Za Františka Jaše, živou a zemřelou rodinu.

SO – sv. Ondřeje – 7:00 – Za rodiče Peterkovy a duše v očistci.

Ne: – První Adventní neděle – 7:45 – Za Marii a Václava Tomanovy, za Marii a Antonína Coufalovy, za Boženu a Jaromíra Lavičkovy a za Jaroslava Boučka – 9:15 – Za farnost.

Další informace pro farnost Měřín Další informace pro farnost Měřín

Poděkování všem, kdo se podíleli na vysávání prachu v oknech a dalších pracích údržby na kostele.

Poděkování dárcům, kteří finančně podpořili naši farnost částkou 800 Kč.

Poděkování vám, kteří jste již donesli dary do předvánočního Jarmarku, který bude 3. adventní neděli.     

Poděkování všem, kdo jste přispěli do pravidelná sbírka pro farnost.

Sbírka příští neděli je určena na církevní školství. „Milí přátelé, vstupujeme do adventní doby, na jejímž prahu nás v liturgickém kalendáři vítá sv. Mikuláš, příklad štědrosti a patron škol. Na první neděli adventní je v brněnské diecézi po pěti letech vyhlášena opět sbírka na naše církevní školy.

Výtěžek sbírky bude určen především na zvýšení kvality výuky. O tom, že je to důležité, se zmiňuje i papež František, když říká, že školy jsou kořeny naší kultury a bez kořenů nelze přinášet ovoce. Církevní školy jsou navíc prostředím, kde se děti nemusejí za svou víru stydět, a ta pak může ve svobodě dorůst do plné odpovědnosti. Chci vám poděkovat za vaše štědré dary. S přáním požehnané doby adventní Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.  

O čistotu kostela pečuje Meziříčko, následuje Milíkov.

Společné tvoření na tradiční předvánoční jarmark bude v sobotu 30. listopadu na faře. Začínáme v 14 hodin, vyrábět se budou perníčky. Další tvoření bude 7. 12. na faře.  Zveme všechny, kteří chtějí společně tvořit i pomoci druhým.

DNES 24. 11. BUDE V 17 HODIN PRVNÍ DOMLUVA NA FARNÍ PLES. PŘIJĎTE PROSÍM V HOJNÉM POČTU. FARNÍ PLES JE SPOLEČNOU ZÁLEŽITOSTÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ K SETKÁNÍ CELÉ FARNOSTI.

Publikace k prožívání adventní doby, která začne příští týden, je na stolku v zadní části kostela.

Adventní koncert ŠUM Měřín bude v sobotu před třetí adventní nedělí v kostele.  

Vánoční besídka dětí bude 27. prosince v 15 hodin

Vánoční koncert připravujeme na sobotu 4. ledna 2020.

KRISTS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE VŠEM.