aktuality v týdnu od 14. 12. do 21.12.

16 Pro

Farnost Měřín – 14. 12. – 21. 12. 2014

3. Adventní neděle
8:00 Za Ludvíka Vidláka, manželku a 2 rodiče

10:30 Za rodiče Pacalovy, Benáčkovy a celou přízeň
Za farníky

Pondělí
7:00 – Za zemřelé rodiče Blažkovy a Melkovy, živou a + rodinu, za Anastázii Fialovu a Julii Procházkovu/Za Pavla Skurzoka, Anežku Musialkovu, živou a + rodinu
Za Elišku a Karolínu Fialovy, jejich rodiče a sourozence
17:00 – Jersín

Úterý
7:00 – Za rodiče Šaškovy, Smejkalovy, bratra a celou přízeň

Středa
18:00- Za Annu a Františka Matějíčkovy, Marii Švandovu, Emila a Věru Hammerovy
Za Antonína Chalupu a rodiče, Marii Čížkovu a rodiče a Karla Řezníčka

Čtvrtek
Svátost smíření před vánočními svátky od 13:00 do 17:00
7:00 – Za Jana a Marii Dohnalovy, rodinu Vidlákovu, Doležalovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Pátek
18:00 – Za Františka Dvořáka, rodinu Dvořákovu a Homolovu
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc, ochranu a požehnání
Sobota

7:00 – Za Karla Válku, živou a zemřelou rodinu Válkovu a Krejčovu
Za Dr. Lubomíra Dorůžku a rodiče

4. neděle adventní
8:00 Za farníky
10:30 Za Josefa Sobotku a dvoje rodiče
Za Josefa Vávru, rodiče Vávrovy, Dohnalovy a Dufkovy

Oznámení pro farnost Měřín
Úklid kostela zajišťuje Milíkov, následovat bude Nová Zhoř.

Pouť Nového Jeruzaléma v Olešnici bude 15.12. viz plakát.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude ve čtvrtek 18. 12. 2014 od 13:00 do 17:00 hodin. Prosíme, udělejte si čas a využijte tuto možnost. Svátost smíření bude udělovat 7 zpovědníků! Nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli. Před mši svatou, zvláště v neděli, jsou možnosti omezené! Abychom se mohli připravit na mši svatou, odcházíme ze zpovědnice 10 minut před začátkem mše svaté! Prosíme, dobře se připravte! Používejme i zpovědní zrcadlo z kancionálu!

Vánoční koncert Moravanky složený z koled a vánoční hudby starých mistrů bude 26. 12. 2015 v 17:00 h. v našem kostele. Vstupenky v předprodeji v obuvi u pí. Mašterové a na faře.

Vánoční besídka, nejen dětí a rodičů, bude v neděli 28. 12. 2015 v sále na faře, ve 14:30 hodin.

Na pondělí 29. 12. 2014 chystáme autobusový zájezd do Brna na prohlídku Betlémů. Je určen zvláště dětem. Zájemci, přihlaste se do vánočních svátků.

Pravidelná sbírka na farnost bude 21. 12. a během vánočních svátků.
Příprava na první sv. přijímání bude ve čtvrtek 18. 12. v 18:00
********
Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.
Skrze tvého Syna, Ježíše Krista…