4. adventní neděle

20 Pro

21. 12.  – 28. 12. 2014

NE  4. adventní neděle 8:00  10:30 Za farníkyZa Josefa Sobotku a dvoje rodičeZa Josefa Vávru, rodiče Vávrovy, Dohnalovy a Dufkovy
PO   7:00    Za Libuši a Otakara Salašovy, Bořivoje Řezníčka, Jiřinu Sýkorovu a zemřelé dětiZa dar zdraví pro synaZa Jiřinu Punčochářovu, manžela a přízeň
ÚT 7:00  Za Františka Padalíka, syna, dceru, švagra, 2 rodiče, + přízeň a duše v očistci
ST 

 

 

 

Slavnost Narození Pána Ježíše

7:00  

22:00

Za živou a zemřelou rodinuZa zemřelé příbuznéZa farníky

Za zemřelé rodiče a přízeň

 ČT Slavnost Narození Pána Ježíše 8:00  10:30 Za Blaženu a Františka Krulovy, rodiče Krejčovy a bratra FrantiškaZa Františka Doležala, rodiče a rodiče VaverkovyZa rodiče Simandlovy a 2 syny
 Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 8:00  10:30 Za Františka Zemana, rodiče, rodinu Kalnou a Novotnou a za Karla LiškařeZa Růženu Syslovu a rodiče DočekalovyZa živou a zemřelou rodinu a na úmysl dárce
SO  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelistyŽehnání vína 8:00  Za rodiče Čechovy, syna Františka a Jiřího, rodiče Švejdovy, dceru Marii, rodiče Nožičkovy, dceru Růženu a MariiZa zemřelé rodiče Blažkovy, Melkovy a celou přízeň
NE  Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa Žehnání manželům a rodinám 8:00  10:30 Za Josefa Svobodu, stih. sestru Magdalenu, Boží pomoc a ochranu pro rodinuNa daný úmyslZa farníky

  

Oznámení pro farnost Měřín

Dnes je pravidelná sbírka na farnost, také sbírky během vánočních svátků budou věnovány na potřeby farnosti a splacení dluhu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Děkujeme všem dárcům za mimořádné dary pro farnost v celkové výši 62 tisíc.

 Úklid kostela zajišťuje Nová Zhoř, následovat bude Pustina.

Betlémské světlo bude na Štědrý den pod věží a v kostele.

Najdou se dobrovolníci, kteří by byli ochotni mít hlídací službu v kostele na vánoční svátky? Prosíme, přihlaste se u kněží. Stačí na chvíli, podle možnosti. Není dobré nechávat kostel odemčený bez dozoru. Rozpis hodin, kdy bude kostel odemčený je v sakristii. Vhodné i pro mládež.

V sobotu 27. 12. při mši svaté v 8:00 hodin žehnání vína. Po mši svaté bude možnost setkání na faře, spojené s ochutnávkou vína. Zájemci, přineste si víno k požehnání.

28. 12. – na svátek Svaté rodiny – bude obnova manželských slibů, žehnání manželům a rodinám.

 Vánoční besídka, nejen dětí a rodičů, bude v neděli 28. 12. 2015 v sále na faře,  ve 14:30 hodin.

 Vánoční koncert Moravanky složený z koled a vánoční hudby starých mistrů bude 26. 12. 2015 v 17:00 h. v našem kostele. Vstupenky v předprodeji v obuvi u pí. Mašterové a na faře.