Aktuality na týden 7. – 14. 12. 2014

7 Pro

Farnost Měřín – 7. 12.  – 14. 12. 2014

NE
  1. Adventní neděle

 

9:00

  

 11:00

 

Za farníky
Na poděkování P. Bohu za dožití se požehnaného věku s prosbou o další ochranu a požehnání a za zemřelého manžela
Za Marii a Václava Tomanovy, Marii a Antonína Coufalovy, Jaroslava a Boženu Lávičkovy a Jaroslava Boučka
PO Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 7:00   


18:00

Za Karla Mužátka, syna Káju, rodiče Mužátkovy, Tůmovy a duše v očistci
Za Hanu Jurmanovu, otce a všechny, kdo ji ošetřovali

Za dobrodince

ÚT 7:00  Na poděkování za dožití se požehnaného věku, přijatá dobrodiní a milosti s prosbou o Boží pomoc a požehnání
ST

 

 

 

18:00 Za Josefa a Marii Smejkalovy, celý rod a duše v očistci
Za Karla Hrůzu, manželku a celou rodinu
ČT 7:00  

17:00

Za rodiče Vávrovy a syna Josefa  

Meziříčko a Pavlínov

18:00 Za Aloise Pivoňku, manželku a duše v očistiZa Jiřího Hartmana, rodiče a přízeň 

 

SO PamátkaSv. Lucie, panny
a mučednice
7:00  Za Vladimíra Krejčího a rodičeZa živé a zemřelé členy Matice Velehradské 
NE  

  1. neděle adventní

 

8:00  

 

10:30

  

Za Ludvíka Vidláka, manželku a 2 rodičeZa rodiče Pacalovy, Benáčkovy a celou přízeň 

Za farníky

 

 

Oznámení pro farnost Měřín

Prožíváme dobu adventní. Prožíváme? Nenechejme tento čas jen tak odplynout. Vždyť očekáváme příchod Pána!  Čeho by mělo být V DOBĚ ADVENTNÍ více? Co navíc? Společný jmenovatel nese název: více touhy po Kristu a více lásky.  Ať už se to projeví při modlitbě, v čase, který věnuji dětem, rodině, potřebným, poznáváním…

Úklid kostela zajišťuje Meziříčko, následovat bude Milíkov.

Pozor změna začátku bohoslužeb!  Od neděle 14. 12. 2014 dochází ke změně začátku nedělních bohoslužeb. Ranní mše svatá bude začínat v 8:00 h. Velká v 10:30 h. Ke změně dochází na základě přání farníků a se změnou v jízdním řádu autobusu.


Předesíláme: Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky
bude ve čtvrtek 18. 12. 2014 od 13:00 do 17:00 hodin. Prosíme, udělejte si čas a využijte tuto možnost.  Svátost smíření bude udělovat 7 zpovědníků!  Nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli. Před mši svatou, zvláště v neděli, jsou možnosti omezené! Abychom se mohli připravit na mši svatou, odcházíme ze zpovědnice 10 minut před začátkem mše svaté!

26. 12. 2014 v 17:00 bude v našem kostele vánoční koncert Moravanky. Zájemce upozorňujeme, že lístky je možné objednat na faře a bude možné je zakoupit v předprodeji.

Na pondělí 29. 12. 2014 chystáme autobusový zájezd do Brna na prohlídku Betlémů.  Je určen zvláště dětem. Zájemci, přihlaste se do vánočních svátků.

Pravidelná sbírka na farnost bude 21. 12. a během vánočních svátků.

Od 29. 12. do 2. 1. proběhne v Praze Evropské setkání mladých, pořádané komunitou z Taize. Info na internetu.