aktuality od 17.9. do 24.9.2023

17 Zář

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 17. 9. do 24. 9. 2023

NE: – 24. v liturgickém mezidobí – 9:15 – Za P. Františka Hrůzu, živou a zemřelou rodinu Chlubnovu a Rosovu.

PO:7:00 Za rodiče Moravovy, dvoje rodiče a duše v očistci.

ÚT: 7:00 Za farnost – 18:00 Jersín. 

ST: – Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků – 17:00 Meziříčko – 18:00 Za Boženu a Petra Foltinovy, rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu.

ČT: – 14:00 Pohřeb paní Františky Indrové z Měřína – 18:00 Modlitby matek, starší skupina. 18:30 Modlitba sv. růžence.

PÁ: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – 18:00 Za Karla Suchomela, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

SO: – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

10:00 Pohřeb paní Anny Másilkové, roz. Pólové 18:00 Za rodinu Oulehlovu, Kafkovu, živou a zemřelou přízeňmše svatá s nedělní platností.

NE: – 25. v liturgickém mezidobí – 9:15 – Za Hedviku a Stanislava Plašilovy, Marii a Františka Vaňkovy a celou přízeň – 11:00 Poutní mše svatá v Blízkově, – 14:00 svátostné požehnání v kapli.

POŽEHNANÝ ČAS DNEŠNÍHO SVÁTEČNÍHO DNE

Poděkování všem, kdo jste připravili dnešní slavnost poděkování za úrodu, taká vám, kteří jste přinesli něco z vaší zahrádky a tím děkovali Pánu Bohu, vám, kteří jste se k děkování připojili jakýmkoliv způsobem.

Poděkování všem, kdo jste přispěli do dnešní sbírky. Sbíráme na opravu kaple v Geršově a rekonstrukci záchodů u kostela.

Svěcení ženatých mužů k jáhenské službě proběhlo včera v brněnské katedrále. Svěcení a pověření ke službě přijalo celkem 7 mužů. Vyprošujme pro ně Boží požehnání.     

Kalendáře a příští rok je možné zakoupit v sakristii. Cena 70 Kč.

Boží slovo s úvahou na každý den je možné zakoupit také v sakristii. Zájemci, kteří přijali jakoukoliv službu ve farnosti, mají výtisk zdarma.

Kurz pomocníků ve farnosti začne od ledna. Má celkem 4 setkání, pak následuje pověření ke službě. Kurz mohou absolvovat muži i ženy, i když zatím o pověření ke službě neuvažuje.

Kurz katechetů začíná v říjnu. Případní zájemci se co nejrychleji přihlaste.

Výuka náboženství ve škole začíná v pondělí 18. září.

Páteční mše svatá je určena pro děti. Rodiče, pošlete, přijďte s dětmi.

Z listu o biskupa Pavla. Celý list byl přečten při mši svaté.

Milí přátelé, v evangeliu se apoštol Petr ptá Krista, kolikrát má odpustit. Ježíš mu říká, že odpuštění nelze vyčíslit. Bůh je na jednu stranu nekonečně milosrdný, současně je ale jeho jednání propojeno s naší připraveností odpouštět. Papež František ve svých projevech často upřednostňuje milosrdenství před kritikou. Základem tohoto přístupu je jednota křesťanského společenství spojená s modlitbou, která je jakousi porodní babkou milosrdenství. Když stojíme na prahu nového školního roku, byl bych rád, abychom si pro něj stanovili tři konkrétní cíle:

Být skrze modlitbu tvůrcem pokoje – Milosrdně přijímat tíživou situaci druhých – Oživit jednotu při liturgii.

Se školním rokem jsou neodmyslitelně spojeny lavice, a ty nalezneme i v kostele. Právě v nich prožíváme liturgii, která by měla být výrazem jednoty duše a těla. Postoje při ní jsou vnějším znakem celého společenství. Proto se k vám dostávají jednoduché kartičky, které se snaží připomenout postoje věřícího v průběhu slavení mše svaté.