aktuality od 22.5. do 29.5.2022

22 Kvě

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 22. 5. DO 29. 5. 2022

6. neděle velikonoční7:45 Za Vladimíra Zdvihala, celou rodinu a děti co přijmou 1. sv. přijímání 9:15 – Za farnost 18:00 – Májová pobožnost.

PO 7:00 – Za rodiče Hanzlíkovy, Bublánovy, bratra Jiřího, duše v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu.

ÚT – 7:00 – Za Karla Peterku, živou a zemřelou rodinu Peterkovu 17:00 – Modlitby matek mladší skupina.  18:00 Blízkov.

ST – 17:30 Májová pobožnost 18:00 – Za Vladimíra Krejčího a syna Vladimíra. 

ČT –  Slavnost Nanebevstoupení Páně 18:00 – Modlitba sv. růžence 18:30 – Za Marii Rohovskou, manžela Vojtěcha a jejich syna Vojtěcha.

17:30 Májová pobožnost 18:00  – Za rodiče Jonášovy a Smejkalovy, živé i zemřelé příbuzné a duše v očistci.

SO – 19:00 – Mše sv. s nedělní platností – Za rodiče Šlechtickovy, 2 syny, bratra, sestru a duše v očistci.

7. neděle velikonoční – 9:15 – Za farnost 11:00 – Poutní mše svatá v Geršově 16:00 – Májová pobožnost u kaple ve Valše. Po skončení setkání účastníků a občerstvení.

*****

Poděkování všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky, která je určena pro farnost.

Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Uplynulo 40 dní od zmrtvýchvstání. Začínáme bezprostřední přípravu na Slavnost seslání Ducha svatého. Ježíš říká „činím všechno nové“ – skrze Ducha svatého. Prosme o jeho příchod. Ježíš odchází, aby nám v domě Otce připravil místo. Radujme se z toho, že jsou naše jména zapsána v nebi, že máme v nebi připravený trvalý domov. Když Ježíš odcházel, žehnal apoštolům. Nezapomeňme, Ježíš nám stále žehná, abychom nebe dosáhli. Přijímejme požehnání a žehnejme dalším.

Novéna před Slavností Ducha svatého bude zakončena Svatodušním modlitebním bděním 4. června večer. 

Přijměte pozvání na májovou pobožnost u kaple Panny Marie ve Valše.  Začátek je v 16 hodin. Májovou pobožnost můžeme vnímat i jako příležitost k setkání farnosti. Prosím o pomocníky při organizaci.

První svaté přijímání bude ve farnosti 5. června na Slavnost Seslání Ducha svatého, při mši svaté v 9:15 h. Modleme se za tyto děti, jejich rodiny, ale také i za ty děti, kteří přistoupily v minulých letech. První svátost smíření pro děti a jejich rodiče, příbuzné bude v sobotu 4. 6. od 16:30 h.

„Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od každého z nás.“ (papež František.)Přál bych si, abychom v tomto okamžiku nepřestali číst s tím, že to je pro někoho jiného.Připomínám, že synodální proces znamená společné kráčení ve víře. Je to společné prožívání putování Božího lidu. Tak jako v rodině má každý své poslání a úkol, aby rodina žila a fungovala, totéž platí i v církvi. Otázka, kterou si chceme položit je, jaké místo mám v církvi já? Tato otázka je zvláště v současné době velmi aktuální. Jednak proto, abychom dorůstali do plnosti Kristovy. Tedy je to něco, jak vyrůst a upevnit se ve víře, ale také abychom prospívali celému Kristovu tělu. Prosme o Ducha svatého, aby nám pomohl naše obdarování rozeznat a zapojit se. Děkuji všem, kdo jste své místo našli a nabízíte službu v našem farním společenství.

V každé farnosti mají být dva poradní sbory. Dříve je zastupovaly tzv. kostelní hospodáři. Jeden sbor je ekonomická rada, ta se zabývá ekonomickými otázkami, opravami, budováním. Druhý je pastorační rada, ta je nápomocná při hledání cest, jak dnes žít evangelium, na co se zaměřit, aby Boží království rostlo, aby byla víra hlásána srozumitelným způsobem. Zde se svými hlasy k návrhu lidí vyjádřilo „úctyhodných“ 19 farníků. A co ostatní? Možná neporozuměli, co se od nich očekává, nebo došli k závěru, že se jich to netýká, nebo… Poprosím vás znovu o pozornost, přemýšlení i modlitbu.