aktuality od 4.7. do 11.7.2021

3 Čvc

14. neděle v mezidobí – týden od 4. 7. do 11. 7.2021

Neděle – 4. 7. 2021 – 9:15 – Za dožití se požehnaného věku a zemřelého manžela Františka 15:00 – Te Deum na poděkování za 35 roku kněžské služby.

Pondělí – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 9:00 – Za Bertu Dujčíkovu, rodinu Necidovu, Josefa Procházku a dvoje rodiče 18:00 – Pavlínov.

Úterý – sv. Marie Goretti, mučednice – 18:00 – Za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

Středa – 15:00 – Kremační rozloučení s panem Miroslavem Prokopem z Měřína  18:00 – Na poděkování Pánu Bohu za ochranu v těžké životní situaci, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Čtvrtek  – 18:00 – Modlitba růžence 18:30 – Modlitby matek.  

Pátek – 18:00 – Za Marii a Stanislava Frejlichovy, rodiče a Jiřího Frejlicha.

Sobota 7:00 – Za Františka Růžičku a Boží požehnání pro celou rodinu.

Neděle – 11. 7. 2021 – 7:45 – Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše. v očistci 9:15 – Za kněze, kteří působili a působí v naší farnosti a za pronásledované křesťany.

****

Do sbírky napomoc lidem postiženými přírodními katastrofami jste darovali 35 800 Kč. V průběhu týdne jste darovali dalších 20 000 Kč. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Sbírka na farnost bude 25. 7.

V době mé nepřítomnosti, od 6.7. do 16.7. mě zastupuje P. Vrbacký, který bude zde na faře. Zvoňte na zvonek „zástup“ a vyčkejte. Tel: 602 500 682.