aktuality od 11.7. do 18.7.2021

4 Čvc

15. neděle v mezidobí – týden od 11. 7. do 18. 7.2021

Slovo: Ježíš posílá své nejbližší spolupracovníky do světa. Skrze křest jsem i já nejen Ježíšovým přítelem, ale také spolupracovníkem. Ježíšova slova o vyslání se tedy týkají i mne. Jsem si toho vědom?


14. neděle v mezidobí – týden od 11. 7. do 18. 7.2021

Neděle – 11. 7. 2021 – 7:45 – Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše. v očistci 9:15 – Za kněze, kteří působili a působí v naší farnosti a za pronásledované křesťany. 

Pondělí – 7:00 – Za syna a dceru, manžela Františka, 2 rodiče a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

Úterý – 7:00 – Za rodiče Kučerovy a zemřelou rodinu. Po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 8:15 h. 18:00 – Meziříčko.

Středa – 18:00 – Za Vladimíra Pytnera, manželku, celou živou a zemřelou rodinu.

Čtvrtek  – 18:00 – Modlitba růžence 18:30 – Modlitby matek.  

Pátek – 7:00 – Za manželku Marii Doležalovu, sestru, bratra, švagra, 2 rodiče a zemřelou přízeň, žehnání poutníkům do Kostelního Vydří.

Sobota 11:00 – Za novomanžele 15:00 – Na poděkování Pánu Bohu a úmysl dárce 19:00 – Mše sv. s nedělní platností, za Bohuslava Stoklasu, živou a zemřelou rodinu.

Neděle – 18. 7. 2021 – 9:15 – Za rodiče Melicharovy, rodiče Jurovy, syna Aloise a za živé i zemřelé rodiny.

*****

Pěší pouť do Kostelního Vydří začíná v pátek po ranní mši svaté.

Trojí svaté přijímání: /Chiara Lubichová/ První je při mši svaté. Když slyšíme čtení Písma svatého a kázání, tehdy přijímáme Ježíše a plníme se jeho slovem. Boží slovo je pro nás rouchem, do kterého musíme být každodenně oblečeni. Druhé je také při mši svaté, když přijímáme Ježíše ve svaté hostii. Ta nám připomíná Kristovu lásku na kříži. Ježíš se láme pro druhé. Když přijímáme, učíme se pro druhé žít. Třetí přijímání je mimo kostel. Snažíme se vidět Ježíše v každém bližním. „Co jste udělali pro jednoho z mých nepatrných, pro mě jste udělali.“  Skrze druhého člověka se snažíme udělat něco dobrého Ježíši. Nezapomeňme výzvu kněze na konci mše svaté: Jděte ve jménu Páně! Jděte, já vás posílám.