aktuality od 28.2. do 7.3.2021

27 Úno

Bohoslužby:

Neděle – 28. 2. 2021 – Druhá neděle postní – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Josefa a Annu Pólovy, živou a zemřelou rodinu 14:00 Modlitba Křížové cesty 17:00 Možnost přijetí svatého přijímání 18:00 – Mše svatá.

Pondělí – 7:00 – Za zemřelé rodiče Blažkovy, živou a zemřelou rodinu, Julii Procházkovu, Anastázii Fialovu a duše v očistci.

Úterý  – 7:00 – Za zemřelé rodiče, živé a zemřelé příbuzné a duše v očistci 17:00 – Pavlínov  

Středa – 17:30 – Modlitba Křížové cesty 18:00 – Za Marii Zemanovu

Čtvrtek  – 17:00 – Modlitba sv. růžence.

Pátek – První pátek v měsíci – 17:30 – Modlitba Křížové cesty 18:00 Za Vratislavu Suchoňovu a rodiče Koutných.

Sobota 18:00 – Za Stanislava Urbánka a na poděkování za dožití se požehnaného věku

Neděle – 7. 3. 2021 – Třetí neděle postní – 7:45 – Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, Josefa Hladíka, celou živou a zemřelou rodinu 9:15 – Za farnost 14:00 Modlitba Křížové cesty 17:00 Možnost přijetí svatého přijímání 18:00 – Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní.
*****

Poděkování všem, kdo jste minulou neděli přispěli do sbírky na farnost. Darovali jste 17 320Kč Poděkování i za dary v týdnu v celkové výši 13 000 Kč. Poděkování všem, kdo přispějete do sbírky dnes s názvem Haléř sv. Petra.

Úklid kostela v příštím týdnu má Blízkov. S přibývajícími roky ubývá ochotných žen, ubývá také i jejich počet při úklidu. Hledáme tedy nové tváře z jednotlivých vesnic. Prosím, abyste se i vesnice mezi sebou domluvily a spojily se dohromady. Popřípadě hledaly možnost i jiného času pro úklid, třeba v odpoledních hodinách. Změny nahlaste. Když budete osloveni, abyste posílili tým úklidu na faře, také neodmítejte. Dělejme, co můžeme.    

Prosme Krista o dar milosrdenství. Papež František připomíná, že v těchto dnech devadesát let od chvíle, kdy Ježíš vyzval polskou řeholnici Faustynu Kowalskou, aby šířila obraz Božího Milosrdenství s nápisem “Ježíši, důvěřuji ti”. Jak papež zdůraznil, “toto poselství není nic jiného, než evangelium Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, aby nás obdaroval Otcovým milosrdenstvím”. Zdůraznil Ježíšova slova, že nikdo nedojde pokoje, pokud se neobrátí ke zdroji milosrdenství. Papež František vyzval: “Obraťme se k tomuto prameni. Prosme Krista o dar milosrdenství. Dovolme, aby nás objal, dejme se jím prostoupit. Mějme odvahu a vraťme se k Ježíši, setkávejme se s jeho láskou a milosrdenstvím ve svátostech. Vnímejme jeho blízkost a něhu, abychom byli více uschopňováni k milosrdenství, trpělivosti, odpuštění a lásce”.

Slovo biskupa Vojtěcha: Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Mladí muži, každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch.

Učedníci uviděli Ježíše, jaký bude po umučení, až bude oslaven… Stalo se to pro ně posilou, i když cestu útrap museli projít.

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Přeji všem požehnaný čas postní doby. Je to čas milosti a spásy. Kéž vás provází myšlenka na to, co přijde a dodá sílu k tomu, co nyní žijete.