aktuality od 21.2. do 28.2.2021

20 Úno

Bohoslužby:

Neděle – 21. 2. 2021 – První neděle postní – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za zemřelé rodiče Kolouchovy, syna a snachu 14:00 – Modlitba křížové cesty 17:00 – Možnost přijmout sv. přijímání a modlitba v postní době. 18:00 – Mše svatá 

Pondělí – Svátek stolce sv. Petra – 7:00 – Na daný úmysl

Úterý  – 7:00 – Za rodinu Řezníčkovu, Černou, přízeň a duše v očistci 17:00 – Černá.

Středa – 17:30 – Modlitba Křížové cesty 18:00 – Za Oldřicha Bočánka, živou a zemřelou rodinu.

Čtvrtek  – 17:00 – Modlitba sv. růžence.

Pátek – 17:30 – Modlitba Křížové cesty 18:00 Na poděkování a úmysl dárce.

Sobota 18:00 – Mše svatá s nedělní platností – Za rodinu Sedláčkovu, Rosických, Němcovu, živou a zemřelou přízeň

Neděle – 28. 2. 2021 – Druhá neděle postní – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Josefa a Annu Pólovy, živou a zemřelou rodinu 14:00 Modlitba Křížové cesty 17:00 Možnost přijetí svatého přijímání 18:00 – Mše svatá.

Další informace

Poděkování všem, kdo jste na sebe vzali starost o přípravu kostela k výmalbě, také za práci, která je s tím spojená, jakoukoliv pomoc.
Poděkování všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky. Je určena pro naši farnost.  Poděkování všem, kdo příští neděli přispějete do sbírky s názvem: Haléř sv. Petra.
Poděkování za dary pro farnost v částce 7 000 Kč.

Jak jsme naložili s penězi z předvánočního Jarmarku. Jak již víte, částku 25000, kterou jsme získali prodejem vašich výrobků, jsme rozdělili ve prospěch domácího hospice působícího pod Charitou Žďár n/S a prostřednictvím Charity Praha jsme adoptovali dvě děti, které budeme podporovat v době jejich studia. Roční příspěvek na obě děti je celkem 13 tis. Důležitost podpory spočívá v tom, že pokud vystudují, budou mít práci, to pak směřuje k uživení rodiny, ale i naplnění a rozvoji osobního života. Kromě financí je s dětmi také kontakt. (asi 2x za rok) Vezme si to někdo na starost? Informace o dětech v nástěnce po věží.  

Úklid kostela v příštím týdnu má Pustina a Geršov. S přibývajícími roky ubývá ochotných žen, ubývá také i jejich počet při úklidu. Hledáme tedy nové tváře z jednotlivých vesnic. Prosím, abyste se i vesnice mezi sebou domluvily a spojily se dohromady. Popřípadě hledaly možnost i jiného času pro úklid, třeba v odpoledních hodinách. Změny nahlaste. Když budete osloveni, abyste posílili tým úklidu na faře, také neodmítejte. Dělejme, co můžeme.    

Postní doba 2021.

Zahajujeme pouť postní dobou, která se otevírá slovy proroka Joela, naznačujícími směr. Je to výzva, která povstává ze srdce Boha, jenž nás s otevřenou náručí a očima plnýma stesku snažně prosí: „Obraťte se ke mně celým svým srdcem“ (Jl 2,12). Vraťte se ke mně. Postní doba je cesta zpět k Bohu. Kolikrát jsme Pánu v zaneprázdněnosti anebo lhostejnosti řekli: „Přijdu za Tebou později, počkej…Dnes nemohu, ale zítra se začnu modlit a dělat něco pro druhé“. A tak se to děje den za dnem. Nyní Bůh apeluje na naše srdce. V životě stále budou věci na dělání a stále budeme mít pohotové omluvy, avšak, bratři a sestry, dnes je čas vrátit se k Bohu. Papež František.

Když se ubíráme postní cestou k velikonočním svátkům, připomínáme si toho, který se „ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,8). V této době obrácení obnovujeme svou víru, čerpáme z „živé vody“ naděje a otevřeným srdcem přijímáme Boží lásku, která nás přetváří v sestry a bratry v Kristu. p. František

Postní doba ve farnosti – tipy k prožívání:

Protože není zatím možné konat duchovní obnovy, pravidelně se kontaktovat s dětmi a mládeží, nabízím několik typů k prožívání postní doby. Součástí prožívání bude novéna před Slavností sv. Josefa – budou brožury.

Odkazy na webové stránky s postní tématikou pro rodiny, mládež děti, najdeme na stránkách farnosti.

Pro prožívání v rodině:  http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/630 http://nedelevrodine.cz/nas-spolecny-domov/

Pro mládež:

Krátká videa na různá témata
https://www.youtube.com/results?search_query=ji%C5%99%C3%AD+dy%C4%8Dka

Luštěnka, Boží slovo, četba a úkol
https://deti.vira.cz/files/files/postni-a-velikonocni-cesta/2017-Lustenky_P_cele.pdf)

Postní výzvy
https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/28817_28817/postni-challenge.pdf

Děti

http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/POSTN%C3%8D%20CESTI%C4%8CKA%20A4%20zelen%C3%A1%202.psd_.pdf

Video – kázání pro děti https://vlcidoupe.cz/videokazani/

Typy na filmy

Vzepřít se obrům:

https://gloria.tv/post/VjqyQRpLHNY829LhQDdkJQv1y

Bůh není mrtvý – s titulky

https://gloria.tv/post/R8ATj9LCu2CX4Lara3eokYJYE