aktuality od 14.2. do 21.2.2021

13 Úno

Milí farníci, děkuji vám, že se snažíte dodržovat vládní omezení, které se týká počtu věřících na bohoslužbě. Děkuji, že se zapisujete. Pokud se stane, že se někteří zapsat nestačíte, zavolejte a uvidíme, co se dá udělat. Ozvete se také vy, kteří nemáte možnost se zapsat v kostele. Pokud se stane, že jste zapsaní a nemůžete přijít, dejte vědět. Nevíme která a jak dlouho budou jednotlivá omezení platit, proto sledujte zprávy na našich stránkách.
V týdnu, který je před námi budeme vstupovat do postní doby. Chceme ji prožít s láskou v srdci, s modlitbou, postem i otevřeným srdcem pro druhé.
Ať je Pán s vámi a a žehná vám.

Bohoslužby:

Neděle – 14. 2. 2021 – 7:45 – Na poděkování za dožití se 70 let, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a dvoje rodiče 9:15 – za farnost – sv. přijímání se podává od 17:00 do 17:30 h. 18:00 – za Marii Růžičkovu a manžela.

Pondělí – 7:00 – za rodinu Cejpkovu, celý rod a duše v očistci 17:00 – Blízkov

Úterý  – 7:00 – Za Annu Zemanovu, rodiče a sourozence 17:00Jersín.

Středa – Popeleční středa – Den přísného postu –  7:00 – Za rodiče Rosických, zetě Josefa a Antonína Seidla 18:00 – Za milost dobrého prožití postní doby.

Čtvrtek  – 17:30 – Modlitba sv. růžence. 18:00 – Za obrácení hříšníků a pokoj v rodinách.   

Pátek – 18:00 Za rodinu Šanderovu, Urbanovu a Mrázkovu.

Sobota 18:00 – Mše svatá s nedělní platností – Za rodiče Martinkovy, bratra, sestru a manžela, zemřelou přízeň a duše v očistci.

Neděle – 21. 2. 2021 – První neděle postní – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za zemřelé rodiče Kolouchovy, syna a snachu – sv. přijímání se podává od 17:00 do 17:30 h. 18:00 – Mše svatá.

Další informace

Občas slyšíme: „sypu si na hlavu popel:“ Víme, že tento výrok vyjadřuje, že uznávám a vyznám svoji vinu. Když si necháme na počátku postní doby sypat na hlavu popel, vyznáváme nejen svoji pomíjivost, ale především, z hloubi srdce vyznáváme, že jsme se od Boha vzdálili a nastupujeme cestu pokání a obnovy. To platí, když popel z hlavy přeneseme do srdce.

Křížové cesty jsou součástí postní doby. Při pohledu na jednotlivá zastavení nám zaznívají slova apoštola: „Hleďte, jak velkou lásku nám Otec projevil…“ vše, co vidíme a o čem v jednotlivých zastaveních rozjímáme, má svůj základ v Ježíšových slovech: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Zadívejme se, rozjímejme, buďme s Kristem trpícím, abychom byli i s oslaveným. Křížové cesty v omezeném režimu se budeme modlit půl hodiny před večerní mši svatou, v neděli odpoledne.  

Přeji si do postní doby, abychom stále více poznávali Pána Ježíše, abychom poznali, že Ježíš nás miluje! Abychom se více a více nechali získávat láskou Pána Ježíše.

Důležitá data:
Popeleční středa – 17. 2.
Květná neděle – 28. 3.
Zelený čtvrtek – 1. 4.
Velký pátek – 2. 4.
Bílá sobota – 3. 4.  
Velikonoce – 4. 4.
Neděle Božího milosrdenství – 11. 4.

Výmalba kostela:
Děkuji všem, kdo jste přišli a započali přípravné práce. Ještě větší počet pomocníků bude třeba v posledním únorovém, či prvním březnovém týdnu. Muži, ženy, mládeži, dejte o sobě vědět, na koho se mohu obrátit. Čeká se ještě na další vyjádření a rozhodnutí. Děkuji.  

Svatého Valentýna, kněze a mučedníka.
Dle tradice je patronem mladých lidí, zvláště jejich čisté a oddané lásky. Byl knězem v Římě kolem roku 270. Podle císařova názoru ženatí muži prý v armádě nepodávali tak dobré výsledky jako svobodní a z toho důvodu budoucím vojákům zakazoval vstup do manželství. Valentin však zamilované tajně sezdával. Odtud může pramenit vztah k svátku zamilovaných. Za to a hlavně pro svou víru byl předveden před císaře, aby se zodpovídal ze všeho co konal. Známý je také příběh z vězení. Valentin se tam modlil za soudcovo obrácení a ten přišel, aby Valentina vyzkoušel. Dle legendy mu řekl: Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři opět dá zrak.“ Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se. Dívka pak znovu spatřila světlo. Protože začala vidět, Asterius s celou rodinou uvěřil v Krista a požádal o sv. křest. Valentin je před křtem naučil pravdám víry a potřebným znalostem. Valentin umírá mučednickou smrtí 14. 2. 273.

O úklid kostela v tomto týdnu prosím skupinku z Nové Zhoře.