aktuality od 17.1. do 24.1.2021

16 Led

Milí farníci, děkuji, že se snažíte dodržovat pravidla ohledně počtu účasti na bohoslužbě v době pandemie. Vzhledem k nízkému možnému počtu se nadále, pro nedělní bohoslužby, zapisujeme na archy. Dodržujme toto pravidlo. Kdo se zapíšete, přijďte, pokud nemůžete, dejte vědět, abyste neblokovali místo. Je pravděpodobné, že ne všichni můžete přijít tak, jak byste chtěli. Buďme připraveni přinést i oběť , když budete muset zvolit jinou bohoslužbu, než byste chtěli. Není rozumné navyšovat počet na bohoslužbě.

Bohoslužby:

Neděle – 17. 1. 2021 – 7:45 Za Josefa a Marii Foltinovy, 2 rodiče, duše v očistci a Karla Válku. 9:15 – Za farnost. 18:00 – za nová kněžská a řeholní povolání a za Boží požehnání pro rodiny.

Pondělí – Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – 7:00 Za zemřelou sestru, živou a zemřelou rodinu. 17:00Jersín, příležitost ke sv. smíření a svaté přijímání.

Úterý  – 16:30 –  Blízkov, příležitost ke sv. smíření a svaté přijímání. 17:30 – Výstav Nejsvětější svátosti, osobní modlitba. 18:00 – Za rodinu Langovu a přátele.

Středa – sv. Fabiána a Šebestiána – 16:30 – Meziříčko – příležitost ke sv. smíření a svaté přijímání. 18:00 – Za Františka Pokorného, 2 rodiče a sourozence.  

Čtvrtek  – Svaté Anežky Římské – Mše svatá není. 17:00 – Modlitba sv. růžence.   

Pátek – 18:00 – Za rodiče Čermákovy, živou a zemřelou rodinu.  

Sobota – 18:00  – Za živé a zemřelé členy růžencového bratrstva z Nové Zhoře.

Neděle – 24. 1. 2021 – 7:45 Za Františka Sýkoru, živou a zemřelou rodinu 9:15 – Za rodiče Holubovy, bratra, dceru Marii, syna Karla, švagra a duše v očistci. 18:00 – Za farnost.

Další oznámení:

Dnes je pravidelná sbírka určená ve prospěch farnosti. Příští týden slavíme Den Bible a součástí tohoto slavení je také sbírka určená na tisk Biblí. Tříkrálová sbírka probíhá na mnoha místech farnosti. U kostela příští týden.  

Řeholní sliby: Vděčná Pánu Ježíši Vám s radostí oznamuji, že dne 2. 2. 2O21 budu skládat první sliby v Kongregaci sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. Slavnost budev17 hodin v klášterním kostele Božského Srdce Páně v Rajhradě. Prosí o modlitbu s. M. Helena Halásková.

Týden modliteb za jednotu křesťanů:

V předvečer své smrti se Ježíš modlil za jednotu těch, které mu Otec svěřil, „aby všichni byli jedno… aby tak svět uvěřil“. Jsme s ním spojeni jako ratolesti s kmenem vinné révy, a tak v nás také koluje tatáž oživující míza.

Každá tradice se snaží uvést nás do jádra naší víry: do společenství s Bohem skrze Krista v Duchu. Čím více toto společenství žijeme, tím pevněji jsme také spojeni s ostatními křesťany i se všemi lidmi. Pavel nás varuje před postojem, který ohrožoval už jednotu prvních křesťanů: absolutizací vlastní tradice na úkor jednoty těla Kristova. Odlišnosti pak vzájemně neobohacují, ale působí rozdělení. Pavlova vize byla velice široká: „Všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží“ (1K 3,22-23).

Kristova vůle nás zavazuje k cestě jednoty a smíření. Zavazuje nás také k tomu, abychom svou modlitbu sjednotili s jeho: „Aby všichni byli jedno… aby tak svět uvěřil“ (J 17,21).

Nikdy se nepoddávej pohoršení, které rozdělení křesťanů působí: tak rádi hovoří o lásce k bližnímu, a přesto zůstávají rozděleni. O jednotu Kristova těla měj palčivý zájem.

Modlitba

Bože, náš Otče,
odhaluješ nám svou lásku skrze Krista i skrze naše bratry a sestry.
Otevři nám srdce, abychom se přijímali navzájem se všemi svými rozdíly
a žili v odpuštění.
Dej, ať společně tvoříme jedno tělo a v něm ať se mohou projevit dary každého člověka. Kéž společně dokážeme být odrazem živého Krista.
                                                                                                         Amen.