aktuality od 10.1 do 17.1.2021

9 Led

Bohoslužby

Neděle – 10. 1. 2021 – Svátek křtu Páně – 7:45 Za farnost 9:15 – Za Jiřího Číhala živou a zemřelou přízeň a duše v očistci. 18:00 – Na poděkování a další a Boží ochranu.
Od 17:00 do 17:30 se podává svaté přijímání.

 Pondělí – 7:00 Za Jana Hejla, rodiče a přízeň.

Úterý  – 7:00 – Za Františka Havelku, rodiče, sourozence 14:00 – Kremační rozloučení s paní Věrou Kubišovou z Chlumku.

Středa – 14:00Pohřeb paní Jarmily Kourkové z Měřína 18:00 Za Libora Krčála, 2 rodiče a celou živou rodinu.

Čtvrtek  – Mše svatá není.

Pátek – 18:00 – Za Marii Sedláčkovu, manžela, celou živou a zemřelou rodinu Hřebíčkovu a duše v očistci.

Sobota – 18:00  – Na poděkování Pánu Bohu, za manželku Boženku a dobrodince.

Neděle – 17. 1. 2021 – 7:45 Za Josefa a Marii Foltinovy, 2 rodiče, duše v očistci a Karla Válku. 9:15 – Za farnost. 18:00 – mše svatá.

 Další oznámení     

Sbírky v měsíci lednu: Příští neděli – 17. 1. – bude pravidelná sbírka určená ve prospěch farnosti. O týden později – 24. 1. – slavíme Den Bible a součástí tohoto slavení je také sbírka určená na tisk Biblí – tedy na šíření Božího slova v zemích, kde je Biblí nedostatek a není možné se k Písmu dostat. Podobně i nám pomáhali za totality mnozí věřící z jiných zemí. Tříkrálová sbírka se obvyklým způsobem, v čase omezení, nemůže konat. Přesto probíhat bude jiným způsobem. V jednotlivých obcích naší farnosti budou označená místa, kde bude možnost na charitu přispět. Místo před kostelem bude 23. 1. v rámci večerní bohoslužby a v neděli vždy po bohoslužbě. Od 17. 1. do 24. 1. můžete využít i kovovou pokladničku u vchodu do kostela.

Děkujeme, že se snažíte dodržovat pravidla ohledně účasti na bohoslužbě v době pandemie. Možná jste si všimli, že se při pohřbech nechodí po sbírce, která má především charakter spolu oběti na slavení mše svaté. Jistě také z každé sbírky zajišťujeme i provoz kostela a energie. Při pohřbech jsou na stolcích plastové schránky, kam je možné osobní dar vložit. Děkujeme.

Slova svatého Augustina: „Nebesa vypravují o tvé spravedlnosti.“ Kdo jsou ta nebesa? Ti, kdo se stali Božím příbytkem. Pokud se jím chceš stát, i ty budeš nebem. Chceš? Což nejsi nebem, jestliže okoušíš nebeské skutečnosti? Tvůj příbytek je v nebi. Celá Církev zjevuje Krista. Všichni věřící, která opravdová láska vede k tomu, aby nevěřícím přinášeli Krista, jsou nebem. Buďte klidní! Přivádíte je k tomu, který nezklame ty, kdo je spatří. Proste jej, aby jim dal světlo a oni ho dobře poznali.

   Předpokládejme, že víš, co je slunce. Jestliže potkáš někoho, kdo slunce nikdy neviděl a začne to opěvovat zář olejové lampy, zcela jistě mu řekneš: „Vždyť to není žádné světlo“! Proč mu to tak říkáš? Přece proto, že znáš mnohem větší krásu. Můžeš mi namítnout: „Ale já ji neznám.“ Věř a uvidíš. Možná, že ji tvé oči dosud nedokáží spatřit. Možná jsou nemocné. Dřív, než se budeš dívat, věř. Tak budeš uzdraven a uvěříš: „Světlo vychází spravedlivým a lidem upřímného srdce radost.“   

Dnešním dnem končí doby vánoční a začínáme slavit liturgické mezidobí.