aktuality od 3.1. do 10.1.2021

2 Led

Bohoslužby v týdnu:
Neděle 3. 1. 2021 – 7:45 – Za rodiče Simandlovy, bratra Stanislava a Jaroslava, švagra Bedřicha, zetě Františka 9:15 – za farnost 18:00 – Za všechny dobrodince a na jejich úmysly.

Pondělí – 7:00 Za růžencové bratrstvo z Pustiny

Úterý  – 18:00 – Za rodiče Mašterovy, Ladislava a Jakuba Mašterovy, za rodiče Fialovy, 5 synů, dceru a duše v očistci

Středa – Slavnost Zjevení Páně – 7:00 – Za obrácení hříšníků a duše v očistci 18:00 – Za Františku a Milana Krejzlovy a celou přízeň.

Čtvrtek  – 7:00 – Na poděkování a další a Boží ochranu   

Pátek – 14:00 – Pohřeb pana Karla Holubaz Meziříčka
18:00 – Za rodinu Sedláčkovu, Kašparovu, Módlovu, duše v očistci, na které
nikdo nepamatuje

Sobota – 18:00  – Za Jaroslava a rodinu Blažkovu, Necidovu, Čermákovu, Marii a Jaroslava Paikovy a Bertu Dujčíkovu.

Neděle – 10. 1. 2021 – Svátek křtu Páně – 7:45 Za farnost 9:15 – Za Jiřího Číhala, rodiče, celou živou a zemřelou přízeň a duše v očistci. 18:00 – Na poděkování a další a Boží ochranu.
                                                             *****

„Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi“. Když se Ježíš narodil, když v něm Bůh přišel mezi nás, přibližně rok neřekl ani slovo. Tak jako každé malé dítě. Z třech roků jeho veřejného působení se nám zachovala jen jedna věta. „Bůh je láska“. Tato věta byla zřejmá na každém jeho kroku. Ta láska přichází k nám.

Bohoslužby v čase omezení

je možné konat s 10% účastí věřících z celkového místa k sezení. (30 lidí) Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. I k tomuto počtu říkáme: Bohu díky! Vzhledem k nízkému počtu se na mši svaté zapisujte na archy v kostele. Vyberte si jednu bohoslužbu v během týdne! Pokud můžete, vyberte si i bohoslužbu ve všední den a přijďte i jako rodina. Společně, s pomocí Boží, to zvládneme.  Tento stav má trvat do 10. ledna.

Modleme se za politiky a státníky, aby dostali dar Ducha svatého k poznávání a správnému rozhodování.

Buďme na blízku všem nemocným, lékařům sestrám i bratrům, především modlitbou.

Úklid kostela v týdnu před námi zajišťuje Měřín 3. Děkuji skupině Měřín 1 i 2 a dalším, kteří se postarali o čistotu Božího domu v tomto čase nouze. Přemýšlím o skutcích milosrdenství, o kterých Ježíš řekl, že jsou klíčem do nebe. Na jiném místě evangelia mluví o tom, že nikdo nepřijde o svou odměnu, jestliže se stará o jeho věci. Kostel je Boží příbytek. My vytváříme krásu jeho domu, On dělá krásnou naši duši tak, aby v den pravdy obstála.   

Slavnost Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6. ledna), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře domů křídou píší písmena C+M+B, respektive K+M+B s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“ (Kašpar, Melichar a Baltazar), jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“: Kristus požehnej tomuto domu.

Betlémské dítě – Ježíš, přichází, aby se dotkl našeho srdce.
Aby probudil k životu všechno, co je v nás dobré.
Aby nás povzbudil k využívání našich schopností ke štěstí a dobru druhých.
Aby přemáhal ďábla, který nás chce odnaučit milovat, který nás chce vyhnat z blízkosti Boha.
Vánoce jsou dobou, kdy máme pochopit, prožít a slavit, že Bůh je plný lásky a štědrý ke všem a že je nám blízko.  (biskup Vojtěch Cikrle)      

Všem přeji požehnaný rok 2021, rok svatého Josefa. Spolu s mudrci od východu hledejme Krista. Nejdůležitější údaj, kde se Ježíš nachází, nalezli učenci v Písmu svatém. Požehnané hledání a radost z nalézání.