aktuality od 6.12. do 13.12.2020

5 Pro

Neděle – 6. 12. 2020 – Druhá adventní neděle, sv. Mikuláše 7:45 Za farnost 9:15 – Za Marii a Václava Tomanovy, Marii a Antonína Coufalovy, Boženu a Jaromíra Lavičkovy a Jaroslava Boučka.  

Pondělí – 16:45 Pavlínov od 16:00 příležitost ke svátosti smíření 18:00 Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy.

Úterý  – Slavnost Panny Marie bez poskvrny dědičného hříchu 7:00 – Za zemřelého kněze  18:00 – Za Karla a Marii Peterkovy a 2 rodiče.

Středa – Postní den za odvrácení pandemie. 18:00 – za Ludvíka Vidláka, manželku a Annu Vidlákovu.

Čtvrtek  – 7:00 Za rodiče a za živou a zemřelou rodinu.

Pátek – 18:00  Za rodiče Hnízdilovy, živou a zemřelou rodinu.

Sobota – 7:00 Roráty 18:00 – Za Josefa Jakubce, Ladislava Jeřábka, živou a zemřelou rodinu.

Neděle 13. 12. 2020 – Třetí adventní neděle – 7:45 Za farnost 9:15 Za Vladimíra Krejčího, syna, rodiče a Františku Krejčovu 18:00 – Modlitba chvály.

Různé informace:

Kostel je otevřený k osobní modlitbě po celý den od 7:30 do 17:00 hod. Přítomnost kněze v kostele mimo bohoslužby: neděle 16:00 – 17:00 h; středa a pátek 7:30 – 8:30 h, a od 16:30n; čtvrtek 7:30 – 8:30; 17:00 – 18:00h; Pokud je to možné, prosím využívejte tento čas k přijetí svátosti smíření.

Podle vládního rozhodnutí může být v našem kostele, na každé bohoslužbě 100 lidí. Prosíme věřící, aby v neděli a o svátcích využívali k bohoslužbě kostel ve své farnosti! Děkujeme. ( CO NENÍ DOBRÉ: Když z důvodu omezení nemůžeme být ve své farnosti, pojedeme jinam.) V naší Měřínské farnosti máme tři sváteční bohoslužby, jsme tedy schopni se prostřídat. Prosím, zvolte jen jednu bohoslužbu! Děkuji.

V sobotu 12. prosince bude druhá část adventního zamyšlení– adventní obnovy. Začátek je 16:45 h. v kostele. Třetí část bude o týden později.

Na Slavnost Panny Marie počaté bez prvotního hříchu (8.12) se připravujeme modlitbou, přijetím svátosti smíření, slavit budeme účastí na mši svaté a následováním života Panny Marie. (mše svaté budou ráno i večer).

Modlitbou chvály chceme neděli 13. prosince poděkovat Pána Boha za všechny dary, za jeho lásku, za vykoupení, za víru. Začátek v 18 hodin. Zveme ke společné modlitbě i utváření modlitby, mladé i starší. Poděkování za dary pro farnost. Poděkování i všem, kdo farnost svými modlitbami a obětmi utváříte. Poděkování všem, kdo jste využívali možnost být s Pánem v kostele. Využili jste možnost přijmout svátosti. Když se modlíme, spojujeme nebe se zemí.