Postní doba

29 Úno

Popeleční středou vstupujeme do postní doby. Je to čas návratu k Bohu a jeho cestám, obnova vztahu s Bohem i lidmi. Typy a pozvání k prožívání postní doby: modlitba křížové cesty vždy před večerní mši svatou, v neděli ve 14 hodin. Nedělní modlitbě bude předcházet postní zamyšlení, k poznání, oživení a růstu víry v našem životě, které začne v 13:30 h. Sobota

7. 3. – duchovní obnova od 8:00 h., ukončení ve 13 hodin.

20. 3. Křížová cesta z kostela ke třem křížům na hřbitově.

22. 3. Křížová cesta ke svaté Zdislavě.
4. 4. Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem v Brně.
5. 4. Květná neděle, začíná svatý týden.

7. 4. Svátost smíření v Měříně od 13:00 – 17:00 hodin.

Internetový typ: www.postnikapky.cz.    

První postní neděle

Postní doba začala a směřuje ke vzkříšení. K čemu směřujeme my? Začala postní doba, tak co budu dělat, jak ji prožívat, napadne některé. Můžeme ji procházet společně. Děti, starší děti, rodiče, staří rodiče, a to vedeni nedělním evangeliem. Pokušení Ježíše na poušti není jen příběh, odehrávající se na počátku jeho veřejné činnosti, ale příběhem vstupujeme do Ježíšovy školy, kde říká: následujte mě. Tento příběh nám nestaví před oči jen dramatický děj – toho si všimnou mnozí, ale pozastavme se u strategie, kterou Ježíš používá. Je stručná: „Je psáno… také je psáno…“ Ježíš nepoužíván tyto věty, aby pokušitele překřičel, ale vede nás ke znalosti Písma, učí nás, že pokušení přemůže ten, kdo zná pravdu, kterou na počátku Bůh stanovil. A co jsem v životě ochotný bojovat? Jsem ochotný bojovat za víru? Jsem ochotný vybojovat si čas pro Boha? Apoštol Pavel napsal: „Dobrý boj jsem bojoval, víru choval…“ Přijmi pozvání k nejtěžšímu boji: v době nedostatku času, vybojuj si čas pro Boha. Požehnanou postní dobu s Písmem svatým v ruce.