aktuality od 1.3. do 8.3.2020

29 Úno

1. neděle postní                                                1. 3. 2020

Úmysly mše svaté:

Ne: 7:45 – za farnost 9:15 – Za Josefa Procházku, 2 rodiče, rodinu Necidovu, Bertu Dujčíkovu a duše v očistci. 13:30 – Postní zamyšlení 14:00 Křížová cesta.  

PO: – 7:00 – Za zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu.

ÚT:  – 7:00 – Za rodinu Koudelovu, Čamkovu, a za duše v očistci 17:00- Pavlínov.

ST: – 17:30 – Křížová cesta 18:00 – Za Ladislava Nožičku, živou a zemřelou rodinu.

ČT: – 7:00 Za milost obrácení hříšníků a duše v očistci.  

PÁ: – 17:30 Křížová cesta 18:00 – Za rodinu Necidovu, Lázničkovu, Bertu Dujčíkovu a duše v očistci.

SO – 8:00 – Za Josefa Vávru, rodiče Vávrovy, Dohnalovy a Dufkovy.

Ne: – 7:45 – Za Marii Březkovu a zemřelou rodinu 9:15 – Za farnost. 13:30 – Postní zamyšlení 14:00 Křížová cesta.   

Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Meziříčko, následuje Milíkov.

Poděkování všem, kdo jste přispěli minulou neděli do sbírky s názvem Haléř sv. Petra. Celkem jste darovali 16 290 Kč a 1 000 jiné dary.
Popeleční středou vstupujeme do postní doby. Je to čas návratu k Bohu a jeho cestám, obnova vztahu s Bohem i lidmi. Typy a pozvání k prožívání postní doby: modlitba křížové cesty vždy před večerní mši svatou, v neděli ve 14 hodin. Nedělní modlitbě bude předcházet postní zamyšlení, k poznání, oživení a růstu víry v našem životě, které začne v 13:30 h. Sobota 7. 3. – duchovní obnova od 8:00 h., ukončení ve 13 hodin. 20. 3. Křížová cesta z kostela ke třem křížům na hřbitově. 22. 3. Křížová cesta ke svaté Zdislavě.
4. 4. Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem v Brně.
5. 4. Květná neděle, začíná svatý týden. 7. 4. Svátost smíření v Měříně od 13:00 – 17:00 hodin. Internetový typ: www.postnikapky.cz.    

Postní doba začala a směřuje ke vzkříšení. K čemu směřujeme my? Začala postní doba, tak co budu dělat, jak ji prožívat, napadne některé. Můžeme ji procházet společně. Děti, starší děti, rodiče, staří rodiče, a to vedeni nedělním evangeliem. Pokušení Ježíše na poušti není jen příběh, odehrávající se na počátku jeho veřejné činnosti, ale příběhem vstupujeme do Ježíšovy školy, kde říká: následujte mě. Tento příběh nám nestaví před oči jen dramatický děj – toho si všimnou mnozí, ale pozastavme se u strategie, kterou Ježíš používá. Je stručná: „Je psáno… také je psáno…“ Ježíš nepoužíván tyto věty, aby pokušitele překřičel, ale vede nás ke znalosti Písma, učí nás, že pokušení přemůže ten, kdo zná pravdu, kterou na počátku Bůh stanovil. A co jsem v životě ochotný bojovat? Jsem ochotný bojovat za víru? Jsem ochotný vybojovat si čas pro Boha? Apoštol Pavel napsal: „Dobrý boj jsem bojoval, víru choval…“ Přijmi pozvání k nejtěžšímu boji: v době nedostatku času, vybojuj si čas pro Boha. Požehnanou postní dobu s Písmem svatým v ruce.