aktuality od 8.12. do 15.12.2019

7 Pro

2. adventní neděle


Úmysly mše svatých:

Ne: Druhá adventní neděle – 7:45 – Za Stanislava Urbánka, na poděkování za ochranu a zdraví celé rodiny – 9:15 – Za Vladimíra Krejčího, rodiče a Františku Krejčí. 16:30 – Zamyšlení – duchovní obnova 18:00 – Modlitba chvály.

PO: – Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie – 7:00 Za Josefa Vávru, Františka Sedláka a 2 rodiče 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Chlubnovu, Rosovu a otce Františka.

ÚT:  – 16:30 Jersín – 17:30 Meziříčko.

ST: – 14:00 Pohřeb pana Stanislava Kadlece z Dědkova 18:00 – Za Anežku a Václava Hnízdilovy, rodiče Mrázkovy, živou a zemřelou rodinu.   

ČT: – 7:00 – Za Aloise Pivoňku, manželku, sourozence a celou přízeň – 17:00 Blízkov.

PÁ: – sv. Lucie – 18:00 – Za rodinu Dvořákovu, Homolovu a Čechovu.

SO – sv. Jana od Kříže – 9:00 – Pohřeb pana Karla Hlávky 11:00 – Křestní slavnost.

Ne: – Třetí adventní neděle – 7:45 – Za farníky 9:15 – Za rodiče Čadovy, Sekničkovy, syny, vnuky, zetě, zemřelou přízeň, Boží požehnání pro celou rodinu.

Další informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Nová Zhoř, následuje Pustina, Geršov.

Poděkování za dary pro farnost v celkové částce 13 000 Kč.

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky na církevní školství. Celkem jste darovali 16 080 Kč

Poděkování všem, kdo připravujete nebo jste přinesli výrobky na předvánoční Jarmark. PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK bude příští neděle po první i druhé mši svaté. Výtěžek bude věnován na podporu hospicové péče, podporu kněžského semináře v Olomouci a na pomoc dětem s vážnými zdravotními problémy.

DNES v 12:30 h se uskuteční žehnání kaple Panny Marie Bolestné, na Jihlavské ulici. Kaple prošla generální opravou, je v péči Městyse Měřín.    

Škola umění zve na Adventní charitativní koncert, který se uskuteční v sobotu 14. 12. v 17 hodin, v Měřínském kostele.  

VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ v Měříně bude v úterý 17. 12. od 13:00 do 17:00 h.

Roky přibývají, sil ubývá, to platí o každém z nás. Výsledkem adventní snažení může být i rozhodnutí pomoci při stavění betléma, zhotovení vánoční výzdoby v kostele. Zveme k účasti, a to v sobotu 21. prosince od 8 hodin. Také prosím zvažte možnost pomoci při úklidu kostela, výzdobě a dalších potřebných věcech. Také zveme všechny, kdo mohou pomoci při vytváření krásy liturgie zpěvem, ministrováním. Zveme všechny, kdo by si mohl vzít na starosti další potřební věci. Chtějme věnovat farnosti čas, síly, nadání. A to všechno k větší slávě Boží.      

Děti, věnujte pozornost kartičkám k prožívání adventní doby. Kartičky odevzdáme při vánoční mši svaté Pánu Ježíši.

Navštívím nemocné před vánočními svátky. Nahlaste se vy, kteří chcete návštěvu kněze. Kam chodím pravidelně, hlásit se nemusí. Návštěvu uskutečním v týdnu, který je před námi, neboť v dalším týdnu zpovídáme ve farnostech děkanství.  

Přeji všem požehnaný adventní čas!