aktuality od 28. 12. 2014 do 4. 1. 2015

1 Led

Farnost Měřín 28. 12.  2014 – 4. 1. 2015

NE Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Žehnání manželům a rodinám
8:00
 
10:30
Za Josefa Svobodu, stih. sestru Magdalenu, Boží pomoc a ochranu pro rodinu
Na daný úmyslZa farníky
PO   7:00    Za d. p. Antonína Zemana, sourozence a rodičeZa zemřelé příbuzné a víru v rodině
ÚT 7:00 
17:00
Za rodinu Křesťanovu a Bartákovu
Černá
ST   16:30 

23:15
Na poděkování Pánu Bohu a přijatá dobrodiníZa Karla Hrůzu, manželku a děti
Příležitost k modlitbě v kostele na závěr roku
ČT Slavnost Matky Boží Panny MarieSvětový den modliteb za mír  8:00 

10:30

Za Boží požehnání do nového roku a za všechny dobrodinceZa Františka Sobotku, dvoje rodiče a duše v očistci
Za Antonína Procházku, živou a zemřelou rodinu
Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18:00 Za Karla Peterku a 2 rodiče
Za Karla Hrůzu, manželku a celou rodinu
SO Nejsvětějšího jména JežíšŽehnání koledníků 8:00  Za Pavla Skurzoka, Anežku Musialkovu, a zemřelou rodinu Skurzokovu a SyslovuZa Marii Necidovu a rodiče
NE
  1. neděle

po narození Páně

 

 8:00 


10:30

Za Františka HartmanaZa Antonína Chalupu, rodiče, Marii Čížkovu, rodiče a Vlastimila Šoba
Za farníky

 

 

Oznámení pro farnost Měřín

Dnes v 14:30 h na faře bude vánoční besídka, nejen dětí a jejich rodičů. Po skončení bude neformální posezení u čaje, zákusků… byla by škoda, kdybyste chyběli.

Děkujeme všem dárcům za mimořádné dary pro farnost a za peněžní dary do sbírky v neděli před vánocemi a o vánočních svátků. Dary činí 87000 Kč. Mše svatá za všechny dobrodince bude na Nový rok.

Úklid kostela zajišťuje Pustina, následovat bude Blízkov.

U příležitostí nového roku říká kardinál Rahner tato slova:
Dejme i nadcházejícímu novému roku jméno „Ježíš“ jméno Ježíš znamená: „Jahve pomáhá.“ Poznamenejme se na čele, v duchu a v srdci křížem tohoto Ježíše! Směle řekněme: „Naše pomoc je ve jménu Pána.“ Když jeho jméno nad tímto rokem září, stane se i nejtemnější hodina hodinou roku Pána a jeho spásy.

Papež Jan XXIII. ještě jako jednadvacetiletý, napsal na nový rok do svého deníku: „Na obzoru je první úsvit nového roku. Vítám ho ve jménu Pána a zasvěcuji ho Ježíšovu milujícímu srdci. Chci ho naplnit dobrou a užitečnou prací. Ať se stane rokem mé spásy a záchrany. Nový rok tedy začal. Kéž bych ho naplnil i novým životem.

Nezapomeňme,
nejsme zde na zemi, abychom si užívali, ale abychom se připravili na věčnost.

Přejeme všem požehnaný čas nového roku. Budeme mít příležitost prožít ho ve znamení prohloubení našeho vztahu k Eucharistii. Kéž je vaším průvodcem sám Ježíš.