aktuality v týdnu od 4. 1. do 11. 1. 2015

3 Led

 2. neděle Po narození Páně – 4. 1. 2015

Vstupní modlitba z neděle: Všemohoucí, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří; ukaž své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou

Úmysly mše svatých:

Ne: 8:00 – Za Františka Hartmana/ Za Antonína Chalupu, rodiče, Marii Čížkovu, rodiče a Vlastimila Šoba 10:30 – za farníky  

Po: – 7:00 – Za rodiče Martinkovy, celou živou a zemřelou rodinu, Boží požehnání a duše v očistci/Na úmysl dárce.

Út: – 7:00 Na poděkování Pánu Bohu 18:00 – Za Jakuba Mašteru, rodiče Mašterovy, rodiče Fialovy, 3 syny a za Aloisii Piskačovu/ Za živou a zemřelou rodinu Chlubnovu, Klobásovu a Strašákovu.

St: – 10:00 – Pohřeb paní Vlasty Šulové 18:00 – Za rodinu Šlechtičkovu, Holubovu, živou a zemřelou rodinu/Za Dp. Antonína Láníka

Čt –  7:00 –  Za Emilii Vencálkovu, Františka a Josefa Vaňkovy 17:00 Pavlínov

Pá –Mše svatá pro děti – 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Řezníčkovu a celou přízeň/ Ke cti sv. Judy Tadeáše a úmysl dárce

So: – 7:00 – Za manžele Solařovy, rodinu, živou a zemřelou přízeň/ Za rodiče Foltinovy, zemřelé děti, nemocnou osobu a věřící, kteří trpí násilí/ Na úmysl dárce

Ne:  Křtu Páně – 8:00 – Za farníky/Za manžele Šebkovy a duše v očistci  10:30 – Za Františka a Marii Jašovy, 2 rodiče a Josefa Cejpka

Děkujeme všem, kdo se vydali nebo vydávají k příbytku mnohých, při Tříkrálové sbírce. Prosíme o Boží požehnání pro všechny, kteří otevřeli nejen své pokladnice, ale i srdce.

Další oznámení

V úterý 6. 1. 2015 slavíme Slavnost Zjevení Páně – Tří králů. Tento den je doporučený svátek, měli bychom být na mši svaté. Při mši svaté v 18:00 bude žehnání křídy, kadidla a vody.

Připomínáme a zveme děti v pátek na mši svatou.

Děkujeme všem dárcům za dary pro farnost na snížení dluhu v celkové částce 55 000 Kč.

Úklid kostela zajišťuje Blízkov, následovat bude Geršov.

Příprava na přijetí 1. Sv. přijímání bude ve čtvrtek v 18:00 h.

Tříkrálový koncert bude v neděli 11. 1. v 17:00 hod. v Novém Městě na Moravě.

 

Počátek prvního křesťanského století v Měříně:

Bylo toho více, čím jsme si připomněli události, které otevírají dějiny křesťanství na naší zemi. Hmatatelně a pro všechny srozumitelně, s nádechem světa – tedy svařáku – promluvili Měřínští Betlémáři. Mnohé také přitáhl betlém v kostele, bohoslužby, vánoční koncert, vánoční besídka na faře… Vše směřovalo k jedinému, k narozenému Ježíši. Kolik lidí má potřebu si tuto událost připomenout? Kolik lidí má potřebu hledat samotného Ježíše?

V úterý na Slavnost Zjevení Páně se chceme na „hledače“ nejen dívat.

Buďme připraveni vydat se na cestu hledání Ježíše. Ve světle mudrců počítejte s tím, že pravidla běžně užívaná a platná nemusí platit. I mudrcové postupovali při hledání Ježíše podle zažitého myšlení, a proto přichází nejprve do královského paláce. Ježíše tam nenalézají, ale nachází tam další znamení, které je přivede až k narozenému. Přejme si jít po cestách známých, ale buďme vnímaví také pro cesty jiné, na které nás chce Bůh přivést.

K+M+B 2015