Nepopletli jsme to nějak?

9 Led

Nepopletli jsme to nějak?
Nemáme tu naši víru nějak popletenou nebo propletenou s myšlením světa?

Odpověď na otázku hledáme za pomocí horského kázání. Setkávání na faře probíhá zvláště v zimních měsících, v intervalu jednou za čtrnáct dní.

Nejbližší setkání je ve středu 14. ledna 2015 v 19 v hodin na faře.

Téma: Ježíš nás uvádí do modlitby