aktuality v týdnu od 11. 1. do 18. 1. 2015

10 Led

Svátek Křtu Páně                                                    

Úmysly mše svatých:  

Ne:  Křtu Páně – 8:00 – Za farníky/Za manžele Šebkovy a duše v očistci
10:30 – Za Františka a Marii Jašovy, 2 rodiče a Josefa Cejpka

Po: – 7:00 – Za rodinu Koudelovu, Čamkovu a přízeň/ Za Bartoloměje a Annu Šišperovy, jejich rodiče a sourozence

Út: – 7:00 – Za Konráda Mráze, 2 rodiče, 3 sestry, Antonína Zemana 2 rodiče
a sourozence

St: – 18:00 – Za Libora Krčála a 2 rodiče/Za živé a zemřelé členy Matice velehradské

Čt: –  7:00 – Za rodiče Vejmolovy, syna a snachu
17:00 Meziříčko

Pá –Mše svatá pro děti – 18:00 – Za Josefa a Marii Foltinovy, 2 rodiče a duše v očistci/ Za Jindřicha a Emílii Zimulovy,  duše v očistci a celý rod

So: – 7:00 – Za Vincence a Marii Bartuškovy a celou rodinu/Za Oldřicha Pytlíka a celou živou a zemřelou rodinu

Ne: 8:00 – Za farníky/Za Františka Kadlece, bratra a rodiče
10:30 – Za Ilonku a Jaroslava Řezníčkovy, Marii Havlíčkovu a Kašparovy.

Úklid kostela zajišťuje Geršov, následovat bude Černá.

Příští neděli 18. 1. bude sbírka na potřeby farnosti.

Pouť Nový Jeruzalém je v pondělí od 17:00 ve Vel. Meziříčí. Autobus odjíždí v 16:30 z Měřína

Nepopletli jsme to nějak? – křesťanské vzdělávání. Téma: Ježíš nás učí modlitbě. Večerem provází P. Josef Havelka. Středa 14. 1. v 19:00 hod na faře.

Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. Protože není ani advent, či vánoce, ani postní doba s velikonocemi, můžeme si tedy myslet, že se v liturgii nic podstatného neděje. Máme tedy pohov? Bylo by to špatné rozhodnutí. Liturgické mezidobí, do kterého vstupujeme, se slaví v barvě zelené, barvy naděje. Je to čas, kdy slavíme a prožíváme události ze života Ježíše Krista, a to „pomaleji“ a do hloubky.