aktuality od 25.8. do 1.9.2019

25 Srp

21. neděle v mezidobí                                    25. 8. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Jaroslava Jelínka a 2 rodiče.

PO: – 7:00 – Za rodiče Plašilovy, děti a Marii Špejtkovu

ÚT: – Památka sv. Moniky – 7:00 – Za Karla Kittlera, švagra Miloslava, synovce Milana, rodiče, prarodiče a duše v očistci 15:00 – Pohřeb paní Marie Pužové z Blízkova 19:00 Černá.

STŘ: – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 19:00 – Za živou a zemřelou rodinu Necidovu, Řezníčkovu, Chlubnovu, Indrovu, Kostkovu a Jindřichovu.

ČT: – Památka Umučení sv. Jana Křtitele 7:00 Za rodiče Veselovy, Lázničkovy, sourozence, vnuky a Marii Rimešovu.

 PÁ: – 19:00 – Za Marii a Františka Doležalovy, sourozence a duše v očistci.

SO – 7:00 – Za živé a zemřelé členy růžencového bratrstva z Pavlínova.

Ne: 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Jarmilu a Ladislava Drápelovy, rodiče a sourozence, za rodiče Sobotkovy a děti.

Další informace pro farnost Měřín

Čištění a oprava varhan začne v týdnu, do kterého vstupujeme. Nárazově bude potřeba i vaše pomoc. Práce nebude náročná, zvládne ji kdokoliv. Přihlaste se prosím, abychom vás mohli kontaktovat. Po dobu opravy bude kůr pro veřejnost uzavřen. Děkuji za pochopení.     

O čistotu kostela pečuje Milíkov, následuje Nová Zhoř.

Nový školní rok začneme prosbou o Boží požehnání v pondělí 2. září v 17 hodin. Vhodné je přijmout i svátost smíření. Příležitost bude hodinu před mši svatou.

Pokračování přípravy k přijetí svátosti biřmování bude 21. září v 16:30 hod.

Poděkování za plody země i lidské práce bude 22. září.     

Pouť do Žarošic je v sobotu 14. 9. Odjezd autobusu ve 13 h.

Diecézní pouť rodin, se uskuteční v sobotu 31. 8. 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Motto letošní pouti je „Rozdávat pokoj a naději“. Těší se na vás o. biskup Vojtěch

Těší se na vás o. biskup.


Pokřtění a poslaní – misijní měsíc – říjen 2019.