aktuality od 18.8. do 25.8. 2019

19 Srp


Úmysly mše svatých:
Ne: 7:45 – Za rodiče Pokorných, 2 syny, 2 rodiče a Josefa Sysla. 

PO: – Sv. Jana Eudese, kněze 7:00 – Za duše v očistci 19:00 Blízkov

ÚT: – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve – 7:00 – Za manžela a rodiče Sedlákovy 19:00 Jersín

STŘ: – Památka sv. Pia X, papeže 19:00 – Za Josefa Bendu, živou, zemřelou rodinu a duše v očistci.

ČT: – Panny Marie Královny 7:00 – Za rodiče Peksovy, P. Františka Peksu, Jiřího Havlíčka, Antonína Zemana, živé a zemřelé příbuzné.

 PÁ: – Sv. Růženy z Limy, panny 19:00 – Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, celou rodinu Mrázovu, Hladíkovu a Dohnalovu.

SO Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 19:00 – Za Josefu Běhalovu a manžela, Antonína Boháčka a manželku a duše v očistci.

Ne: 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Jaroslava Jelínka a 2 rodiče.

Další informace pro farnost Měřín

V tomto týdnu jsme převzali od kameníků opravenou zídku. Poděkování všem, farníkům, kteří jste přiložili ruku k dílu a pomohli opravu zrealizovat, někteří i v čase své dovolené. Poděkování i vám, kteří jste pomoc nabídli a byli jste v záloze. Poděkování také vám, kteří často skrytě děláte drobné práce pro kostel i farnost.  

Věk přibývá, síly ubývají… kdo z nás by neznal tuto větu. Poděkování všem, kdo přicházíte na úklid kostela – popřípadě fary. Velké poděkování vám, kteří přicházíte na úklid kostela ve dvojicích, či trojicích, protože ostatním již síly nestačí. Znovu prosím, zda by se někdo nenašel, kdo by tento malý hlouček posílil a měl účast na zvelebení našeho chrámu. Časově se jedná o úklid 1x za 10 týdnů.

Také naše květinářky, kterým patří poděkování za nádhernou výzdobu kostela, by rády mezi s sebou přivítali nové pomocnice. Poděkování i vám, co přinášíte květiny k výzdobě.   

Pouť do Žarošic bude 14. 9. odpoledne. Zájemci, přihlaste se kvůli objednávce autobusu.

Pěší pouť na Velehrad bude zakončena v sobotu 24. 8. K pěším poutníků je možné se přidat kdekoliv. Můžete se účastnit i vlastního zakončení na Velehradě. Odjezd autobusu na Velehrad je z Velkého Meziříčí v 5:30 h.

Pouť do Svaté země – nabídka dvou termínů. 3. – 10. 2. 2020 s poutní cestovní kanceláří Palomino. S touto kanceláří jsme již byli v Lurdech i Římě. Druhý termín je 21. 4 – 1. 5. 2020, s CK Avertravel. Nabídka je ve farnostech děkanství. Bližší informace na plakátech pod věží NA faře. 

VÝLET MINISTRANTŮ bude ve čtvrtek 22. 8. do Brna. Pokud se výletu může zúčastnit někdo z dospělých, prosím o to.