aktuality od 7.6 – 14.6. 2015

11 Čvn

 Slavnost Těla a Krve Páně                                 Myšlenka z neděle: Mojžíš vzal knihu smlouvy a četl ji nahlas lidu. A oni řekli: „Poslušně splníme všechno, co mluvil Hospodin.“ A co řekneme dnes my? Splníme jen něco nebo všechno? A víme, co nám … Číst více »

Kaple Panny Marie Lurdské

31 Kvě

Kaplička P. Marie Lurdské, vestavěná do hráze „poloveckého rybníka“             Hostinský v Jersíně, pan Josef Hájek *9.2.1863, a jeho manželka Lucie, rozená Novotná *7.1.1868, koupili v roce 1912 pro svého mladšího syna Aloise mlýn pod poloveckým rybníkem (rybník p. Lubomíra Jurka, dnes … Číst více »

aktuality v týdnu od 31.5. do 7.6. 2015

31 Kvě

 Slavnost Nejsvětější Trojice Myšlenka z neděle: Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Úmysly mše svatých: Ne: 8:00 – za děti u 1. sv. přijímání, jejich rodiny a farní společenství/ Na daný úmysl 10:30 Za Karla … Číst více »

aktuality v týdnu od 24. 5. do 31. 5. 2015

24 Kvě

 Slavnost Seslání Ducha svatého                         Myšlenka z neděle: „Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě“ (Sk 2,1). Na jednom místě jsme se dnes sešli i my. Jsme rádi, že jsme spolu? Přemýšleli jsme o tom, co máme společného? Radujeme … Číst více »

Novéna před Slavností Seslání Ducha svatého a vigilie

16 Kvě

Po nanebevstoupení Skutky apoštolské nám zaznamenaly způsob, jakým očekávali apoštolé spolu s Pannou Marií, Ježíšem zaslíbeného Ducha svatého. Bylo to devět dní společných modliteb. Také dnešní křesťané se schází po devět dní před Slavností Seslání Ducha svatého ke společným modlitbám a … Číst více »

aktuality v týdnu od 17. do 24. 5. 2015

16 Kvě

Sedmá velikonoční neděle                                      Myšlenka z neděle: Otče svatý, zachovej je ve svém jménu. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. (Jan 17,11b.15) Úmysly mše svatých: NE: 8:00 – Za rodinu Svobodovu, Požárovu, Královu a Křičkovu/ … Číst více »

aktuality v týdnu od 10. do 17. 5. 2015

11 Kvě

 Šestá velikonoční neděle                                         Myšlenka z neděle: Pán Ježíš nás prosí: „Zůstávejte v mé lásce!“ Je to touha Božského srdce Páně a zároveň prosba adresovaná nám. Zvláštní, Ježíš nás o to prosí… Úmysly mše svatých: NE: – Za Marii Teplou, 2 … Číst více »

Besídka ke dni matek

4 Kvě

Oslava Dne matek Kolpingova rodina Měřín společně s farností  pořádají oslavu Dne matek. Program: 14:00 hod. májová pobožnost v kostele 15:00 hod. besídka ve společenstkém sále na faře. Posezení u kávy, čaje… Srdečně zveme      

Májové pobožnosti

4 Kvě

Měsíc květen je zasvěcen zvláštní úctě Panny Marie, Matky Boží. Májové pobožnosti v našem kostele: PO, ÚT, ČT a NE V 18 hodin, ve ST a PÁ před mši svatou. Úcta k Panně Marii vyplývá z jejího postavení a zapojení v dějinách spásy. V modlitbě „Magnifikat“ … Číst více »

Pozvání pro ministranty a mládež

4 Kvě

Pro ministranty Otec biskup Vojtěch zve všechny ministranty na diecézní pouť ministrantů. Program je na plakátě. Prosíme rodiče, aby kluky k účasti povzbudili a setkání umožnili. Bližší informace a přihlášky v sakristii. Pro mládež V sobotu 16. 5. se uskuteční druhá pěší pouť … Číst více »