aktuality od 7.7. do 14.7.2024

6 Čvc

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 7. 7. do 14. 7. 2024

NE: – 14. neděle v mezidobí – 9:15 Za zemřelého Františka Jašu, celou živou a zemřelou rodinu a přízeň.

PO: – 7:00 Za dceru, syna, manžela Františka Padalíka, dvoje rodiče, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

ÚT: – 14:00 Pohřeb paní Milady Pálkové z Měřína – 19:00 Meziříčko.

ST: – 19:00 Za manžela, syna, celou živou a zemřelou rodinu Sýkorovu, Bartošovu a Zkoumalovu.

ČT: – 18:00 Modlitba růžence – 18:30 Modlitby matek

PÁ: – 19:00 Za Vladimíra Pytnera, manželku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

SO: – 19:00 Za farnost – mše svatá s nedělní platností.

NE: – 15. neděle v mezidobí – 9:15 Za Františka Pokorného, na poděkování za dožití se požehnaného věku, živé a zemřelé z rodiny Pokorných a Vávrovy.

*****

Starost o čistotu kostela je výrazem naší lásky k Pánu Ježíši, přítomnému mezi námi. Poděkování skupině z Blízkova. Štafetu přebírá Černá.

Ježíš praví: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,
a já vás občerstvím.
(Mt 11,28)

Sám Ježíš se často odebíral na „opuštěné místo“, aby se zotavil. Neboj se proto vyjít si sním ani ty! Najdi si klidné místo. Můžeš se procházet, sednout si, nebo si i lehnout. Předstup v tichu před Boha, uvolni se a promlouvej v hloubi svého bytí: „Pohleď, Bože, zde jsem.“ Takto k němu můžeš promlouvat kdykoliv a kdekoliv…

Pak mlč a v pokoji mu naslouchej. Když cítíš, že jsi v nitru svého bytí připraven dále s Bohem komunikovat, pak se modli: „Můj dobrý Otče, jsem tvé dítě. Ty mě miluješ a jsi všemocný.“ Nech tyto věty znít ve svém srdci, než si uvědomíš, že v Bohu je tvoje pravá jistota, která je pramenem i tvého zotavení. Neboj se takto s Bohem komunikovat každý den, nebo raději i několikrát denně. (Podle Tomislava Ivančiče)

25. pěší pouť do Kostelního Vydří.

Začátek pouti 19. července mši svatou v 7 hodin a žehnáním poutníků. K pěším poutníkům se přidají cyklo poutníci a všichni, kteří doputujete po čtyřech kolech.

Poutní slavnost v Jersíně bude 28. července. Papež František zveřejnil téma svého poselství ke Světovému dni prarodičů a starších lidí pro rok 2024, které zní: „Neopouštějte mě ve stáří“. V neděli 28. července budou věřící na celém světě vyzváni, aby se zamysleli nad lidským odkazem a životní moudrostí, které jim předali jejich prarodiče a starší lidé.

“Úctou k prarodičům, starším lidem a jejich přínosu církvi se Světový den snaží podpořit úsilí každého církevního společenství o upevňování vazeb mezi generacemi a o boj proti osamělosti, protože jak uvádí Písmo, není dobré, aby byl člověk sám (Gn 2,18),“

Světový den prarodičů a starších lidí 2024 se koná v rámci Roku modlitby, který papež František vyhlásil jako přípravu na Jubileum 2025.

Vatikán – tisková zpráva