aktuality od 5.11. do 12.11.2023

5 Lis

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 5. 10. do 12. 11. 2023

NE: – 31. v liturgickém mezidobí – 7:45 Za Marii a Karla Peterkovy, celý rod – 9:15 Za farnost.  

 PO: – 7:00 Za Na poděkování za šťastnou hodinku smrti a za dar víry pro syny.

ÚT: 7:00 Za Marii Šanderovu a manžela, Boží ochranu pro celou rodinu – 17:00 Meziříčko. 17:00 modlitba matek mladší skupina.

ST: – 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Machovu a Urbanovu.

ČT: – Svátek Posvěcení lateránské baziliky 17:00 Modlitba růžence – 17:30 Modlitba matek – starší skupina.

PÁ: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 18:00 Za Ludmilu a Libuši Zemanovy, jejich rodiče, sourozence a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

SO: – Památka sv. Martina, biskupa – 7:00 Za Marii Horákovu, manžela Oldřicha, rodiče Jana a Marii Markovy – 16:00 Pavlínov – oslava svatého Martina.

NE: – 32. v liturgickém mezidobí – 7:45 Za Jana Peterkou, rodiče Mrázovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci – 9:15 Za farnost.  18:00 Modlitba chvály.

*****

Slavnost Všech svatých a památka věrných zemřelých a následující týden je možné získat pro duše v očistci zvláštní milosti za určitých podmínek. Obvyklé podmínky jsou: Svátost smíření (v průběhu), svaté přijímání v konkrétní den, modlitba na úmysl sv. Otce, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.

Oslava svatého Martina bude 11. 11. v Pavlínově. Zveme všechny farníky.  Začínáme mši svatou v16 hodin. Informace na plakátech pod věží a u fary.

Modlitba chvály bude 12. listopadu v 18 hodin. Zveme.

Otevíráme Písmo, nasloucháme, modlíme se. Zveme ke společnému zastavení nad nedělními texty Písma. Začínáme 18. listopadu v 18 hodin. Setkávání probíhá od podzimu do jara a je společnou přípravou na slavení neděle.

Předvánoční charitativní jarmark připravujeme na třetí adventní neděli. Prosíme, zvažujte co nabídnout.

Příležitost k setkání s Kristem v eucharistii a osobní modlitbě je v každé úterý po ranní mši svaté do 8:15 a ve středu po mši svaté do 19:30. h. Pravidelně také na první pátek od 17:00 do 17:50. h. Čas je možné využít i k přijetí svátosti smíření.

Připravujeme – zveme společně za celé naše děkanství:

Oslava svátku sv. Martina proběhne tradičně v Kulturním domě v Pavlínově. Oslavu zahájíme 11. listopadu v 16 hodin mši svatou. Po mši svaté bude následovat setkání všech, kdo přijdou, nebude chybět dechová muzika Ládi Prudíka, svatomartinská husa, víno i další pochutiny.

Setkání mládeže ve Velkém Meziříčí u příležitosti Světového dne mladých se bude konat v předvečer Slavnosti Ježíše Krista Krále – 26.11. – od 17:00 do 20:30. Setkání je určeno mladým od 14. roků.

Týden modliteb za mládež předchází Světovému dni. Koná se od 19.11. do 25.11. K této modlitbě zveme všechny ve farnosti, zvláště rodiče a prarodiče. Možný text modlitby bude k dispozici od pátku příští týdne v kostele.

Seminář Život v Duchu – duchovní obnova: Jedná se o prohloubení křesťanského života v Duchu svatém. Obnova probíhá ve více setkáních, po dobu půl roku, v Osoví Bítýšce.