Týden modliteb za mládež

12 Lis

Mladí i starší věřící se setkávají na Děkanském setkání mládeže. Setkání probíhá na celém světě u příležitosti Světového dne mládeže. Průvodcem setkání je Boží slovo z listu Římanům: „V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. /Řím 12,12/ V našem děkanství se setkání uskuteční ve Velkém Meziříčí 24. 11. 2023. Program: 17:00 mše svatá u svatého Mikuláše. Po mši svaté bude program na faře od 18:00 – 20:30. Účastnit se mohou úplně všichni. Mladí svou přítomností, ostatní podpořte setkání svoji modlitbou. V době i v prostředí, které není víře v Boha nakloněné, je setkávání s vrstevníky se stejným zaměřením a stejnou náplní života velmi důležité. Vytvářet zázemí v modlitbě je pro poznávání, prožívání víry a uchování víry nezbytné. Prosím, mladí přihlaste se, a zúčastněte se. Prosím, všechny ostatní, modleme se zvláště v týdnu modliteb za mládež, který začíná v neděli 19. 11. Texty modliteb na stolku.