aktuality od 1.10. do 8.10.2023

30 Zář

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 1. 10. do 8. 10. 2023

NE: – 26. v liturgickém mezidobí – 7:45 Za farnost – 9:15 – Za Marii, Karla, syna Karla Pokorných, Anežku a Oldřicha Kratochvílovy.

PO:Památka svatých andělů strážných -7:00 Za Jiřího Zahradníčka a dvoje rodiče.

ÚT: 7:00 Za farnost, po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti, osobní modlitba – 18:00 Pavlínov. 

ST: – Památka sv. Františka z Assisi – 17:30 – společná modlitba novény – 18:00 Za syna Libora, rodiče Markovy, Klímovy a jejich děti. Po mši svaté příležitost ke svátosti smíření do 19:30.

ČT: – sv. Faustyna Kovalská – 18:00 Modlitby matek, starší skupina. 18:30 Modlitba sv. růžence.

PÁ: – První pátek v měsíci – 14:00 Pohřeb pana Stanislava Holána z Dědkova – 17:00 Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření 17:30 společná modlitba novény – 18:00 Za Františka Doležala, sestru, manželku, dvoje rodiče, duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

SO: – Památka Panny Marie Růžencové – 7:00 Za členy živého růžence z farnosti Měřín

18:00 Kající bohoslužba a svátost smíření pro biřmovance, kmotry, rodiny a zájemce.

NE: – 27. v liturgickém mezidobí – 7:45 Za živou a zemřelou rodinu Řezníčkovu a Mužátkovu – 9:15 Za farnost,zvláště za biřmovance – 18:00 Modlitba chvály.

Poděkování za dary pro farnost. Celkem jste darovali 17 500 Kč. Sbíráme na rekonstrukci záchodů u kostela a rekonstrukci kaple v Geršově.   

O čistotu kostela v týdnu před námi pečuje Meziříčko.

Připravuje se děkanátní setkání lektorů ve Velkém Meziříčí. Termín je 28. 10. dopoledne. Setkání je určeno všem, kdo slouží při mši svaté Božím slovem, ale také i zájemcům.

Modlitební novéna před přijetím svátosti biřmování probíhá po celý týden. Společně k modlitbě se sejdeme dnes v 18 hodin, dále pak ve středu a pátek v 17:30. V sobotu v 18 hodin bude pro biřmovance, kmotry, rodinné příslušníky a zájemce, kající bohoslužba a následně příležitost ke svátosti biřmování. Pro biřmovance je tato svátost nutností.

7. října slavíme památku Panny Marie Růžencové. Památka nám připomíná námořní bitvu u Lepanta, kde proti sobě stála křesťanská vojska a Turci. Ti měli na 330 lodí a na plachtách verše koránu. Proti nim stála křesťanská vojska, které shromáždil papež Pius V. Křesťanské lodě se jmenovaly: „Vzkříšený Kristus“, „Kristus benátský“, „Benátský anděl“, „Svatá Eufemie“ a „Panna Maria Benátská“. Ráno v ten den, svolal Pius V. věřící do chrámu Santa Maria Maggiore, aby se modlili růženec za vítězství. Během dopoledne pak měl vidění vítězství ještě předtím, než došla zpráva, že Evropané zvítězili.
V bitvě padlo 8.000 Evropanů, 25.000 muslimů a Don Juan vysvobodil 12.000 křesťanských otroků, přikovaných na muslimských galérách.  

Měsíc říjen je také měsícem misijním. Máme si v něm více uvědomit svůj křest – přijetí za Boží děti, a také poslání hlásat radostnou zvěst evangelium. 

 Charitativní akce – Tradiční předvánoční jarmark bude jako obvykle třetí adventní neděli po bohoslužbách. Děkujeme všem, kdo jste se zapojili v loňském roce. Zároveň prosíme, popřemýšlejte již nyní o zapojení v letošním roce.

GODZONE TOUR – Brno 26. 10. 2023, 18:00 – 21:00 v BVV. Letošní motto „NEBOJTE SE“. Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.