aktuality od 26.3. do 2.4.2023

26 Bře

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 26. 3. do 2. 4.

NE – 5. neděle postní – 7:45 Za dvoje rodiče, Libora Krčála a celou živou rodinu – 9:15 – Za farníky – 14:30 Křížová cesta – 15:00 Modlitby matek – Tridum – třetí část.

PO – 7:00 Za Jiřího Štěpánka, rodiče Štěpánkovy, Dvořákovy a Karbašovy – 18:00 Blízkov. Příležitost ke svátosti smíření před mši sv.

ÚT 7:00 Za rodinu Svobodovu, Královu, Požárovu a Smejkalovu – 17:00 Modlitba matek mladší skupina. – 18:00 Černá.

 ST – 17:30 Modlitba křížové cesty – 18:00 Za rodiče Kukučkovy a duše v očistci. Příležitost k přijetí svátosti smíření do 19:30. 

ČT- 17:00 Modlitba matek starší skupina – 17:30 Modlitba růžence. 

PÁ – 18:00 Za Františka Padalíka, syna, dceru, 2 švagry, dvoje rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro rodinu – 18:30 Křížová cesta z kostela ke třem křížům na hřbitově.

SO 7:30 Za zemřelé rodiče, tatínka, kmotry a duše v očistci

NE – Květná neděle – 7:45 Za farnost – 9:15Mše sv. se zaměřením na děti, Na úmysl dárce – 14:30 Křížová cesta

******

Květná neděle je první nedělí v měsíci. Mše pro děti bude v 9:15. Prosím nejen rodiče dětí, aby vzali dětem ratolesti ke slavení. Prosím každého z vás. Slavení obřadů Květné neděle začne před kostelem. Prosím, zde se shromáždíme. Spolu s Kristem chceme jít vstříc událostem, ze kterých vzešla naše spása.

Na páteční křížové cestě půjdeme v blízkosti Ježíše, ale také i Veroniky. Prosím, vezměte si s sebou nějaký malý předmět, svíci, apod. 

Aby náš kostel čistotou jen zářil, to je věcí nás všech. Aby nově zazářil, o to se starají někteří z nás. V týdnu před nám je to skupina Nová Zhoř a Dědkov. Děkujeme.

Do sbírky na farnost jste minulou neděli darovali 21 356 Kč.Další sbírky na farnost budou již tradičně o velikonočních svátcích. Během týdne jste ještě darovali částku 12 000 Kč. Přijměte poděkování. 

V příštím týdnu navštívím další nemocné. Přihlaste se zvláště vy, ke kterým nechodím pravidelně.

Bezprostřední příprava na slavení velikonočních svátků je přijetí svátosti smíření. V naší farnosti bude příležitost 4. dubna od 13. do 17. hodiny, za účastí cizích zpovědníků. Příležitost je i před každou mši svatou a ve středu po mši svaté

Pozvánky k prožívání velikonočních událostí:
Hlavní pouť u Panny Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském krasu.
KVĚTNÝ PÁTEK
31. března 2023. Mše sv. od 5. hodin. Večerní v 18 hodin.

Pašijové hry ve Žďáře nad Sázavou Úterý 4. dubna ve 20 hodin.