aktuality od 19.3. do 26.3.2023

19 Bře

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 19. 3. do 26. 3.

NE – 4. neděle postní – 7:45 Za rodiče Sekničkovy, syny, vnuky, zetě, rodinu Čadovu, dceru, vnuky, Boží ochranu pro celou rodinu- 9:15 Za farníky – 14:00 Postní zamyšlení v rámci duchovní obnovy – 14:30 Modlitba Křížové cesty.

PO – Slavnost sv. Josefa 18:00 – Za dobrodince.

ÚT 7:00 Za Josefa a Annu Jonášovy, živé a zemřelé příbuzné a duše v – 17:00 Jersín – 17:00 Modlitba matek mladší skupina.

ST – 17:30 Modlitba křížové cesty – 18:00 Za Karla Valentu, Evičku Pikolonovu, rodiče Valentovy, Kadlecovy a duše v očistci.

ČT- 17:00 Modlitba matek starší skupina – 17:30 Modlitba růžence.

PÁ – 16:45 Modlitby matek – Tridum – první část 17:30 Modlitba křížové cesty – 18:00 Za živé a zemřelé členy růžencového bratrstva z Nové Zhoře.

SO – Slavnost Zvěstování Páně 7:30 Za Josefa a Annu Zemanovy, Boží pomoc a ochranu, za živé i zemřelé rodiny a duše v očistci – 14:00 Za Růženu a Josefa Vaculovy, dvoje rodiče, sestru Marii, švagra, Karla, Emila a Antonína – 17:00 – Modlitby matek – Tridum – druhá část.

NE – 5. neděle postní – 7:45 Za dvoje rodiče, Libora Krčála a celou živou rodinu – 9:15 – Za farníky – 14:30 Křížová cesta – 15:00 Modlitby matek – Tridum – třetí část.

******

Aby náš kostel čistotou jen zářil, to je věcí nás všech. Aby nově zazářil, o to se starají někteří z nás. v týdnu před nám je to skupina Měřín 4. Děkujeme.

Dnešní sbírka je určena na potřeby naší farnosti.

V týdnu před Svatým týdnem navštívím nemocné. Přihlaste se zvláště vy, ke kterým nechodím pravidelně.

Velikonoční slavení

Květná neděle – 7:45 a 9:15
Úterý svatého týdne – 13:00 – 17:00 příležitost k přijetí svátosti smíření ve farnosti.
Zelený čtvrtek – 18:30. Od 20:00 noční modlitební bdění
Velký pátek – 7:00 modlitba církve, 17:00 velkopáteční obřady
Bílá sobota – 7:00 modlitba církve
Velikonoční vigilie – 22:00
Velikonoční neděle – 7:45 a 9:15, 14:00 Te Deum a svátostné požehnání
Velikonoční pondělí – 7:45
Úterý ve velikonočním oktávu – pouť Nového Jeruzaléma
Neděle Božího milosrdenství – 7:45 a 9:15. Pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích.

Příležitost k přijetí svátosti smíření v děkanství Velkomeziříčském, za účastí zpovědníků z jiných farností, je vyvěšen na plakátě pod věží. Nenechávejte prosím svátost smíření na poslední chvíli.