aktuality od 12.3. do 19.3.2023

12 Bře

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 12. 3. do 19. 3.

NE – 3. neděle postní – 7:45 Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, Josefa Hladíka, živou a zemřelou rodinu – 9:15 – Za farníky – 14:00 Modlitba u kříže – chvály.

PO – 14:00 –  Pohřeb pana Zdeňka Lázničky.

ÚT 7:00 Za Zdenka Janouška, syna a vnuka- 17:00 Meziříčko.

ST – 15:00 Kremační rozloučení s panem Jaromírem Šimkem – 17:30 Modlitba křížové cesty – 18:00 Za rodiče Mikuláškovy a syna Josefa.

ČT- 17:00 Modlitba matek starší skupina – 17:30 Modlitba růžence.

PÁ – 17:30 Modlitba křížové cesty – 18:00 Za Aloise a Marii Bradáčovy a duše v očistci. (mše svatá pro biřmovance a mládež.)

SO – 7:30 Za Annu a Josefa Jonášovy, rodiče, sourozence a rodiče Cejnkovy. 17:30 zamyšlení nad nedělními texty, setkání nad Božím slovem.

NE – 4. neděle postní – 7:45 Za farníky – 9:15 – Za rodiče Sekničkovy, syny, vnuky, zetě, rodinu Čadovu, dceru, vnuky, Boží ochranu pro celou rodinu – 14:00 Postní zamyšlení v rámci duchovní obnovy – 14:30 Modlitba Křížové cesty.

*****

Aby náš kostel čistotou jen zářil, to je věcí nás všech. Aby nově zazářil, o to se starají někteří z nás. v týdnu před nám je to skupina Měřín 3. Děkujeme. 

Na cestě víry si navzájem pomáháme. Jak? Adopce kněze, je jedna z postních aktivit mladých z naší diecéze, zaštítěna otcem biskupem Pavlem. Bližší informace na nástěnce pod věží a na webové stránce farnosti.
Ke společné modlitbě za diecézi vybízí otec biskup Pavel. Koná se každý den v 21 hodin, spojujeme se modlitbou Otče náš. Připojíme se?
K modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání mohou posloužit kartičky na stolku u vchodu. 
Modlitební pomoc a sílu z modlitby mohou pocítit i děti, které se připravují k prvnímu přijetí svátostí a jejich rodiny. A to díky nám.
Do přípravy mladých k přijetí svátosti biřmování byli přibrání jejich kmotři. Věříme, že jejich modlitba nejen vytvoří cestu k milosti Ducha svatého, ale sami zakusí posílení ve víře.

Na stolku u vchodu jsou nové výtisky Katolického týdeníku a Immaculáty. Také několik čísel staršího vydání týdeníku, které se „těšili být součástí vašeho domova.

V týdnu před Svatým týdnem navštívím nemocné. Přihlaste se zvláště vy, ke kterým nechodím pravidelně. Celý náš život, zvláštním způsobem postní doba je příležitostí k přípravě na rozhodující, zároveň rozhodný krok našeho života. Někdy k člověku zesláblého nemocí a stářím kněze nevoláme. Důvod je prostý. Je již popletený, má už jen svůj svět, ani nás již nepoznává… Možná je to připomínka, že se čas pomalu a jistě naplňuje. Pokud máme doma člověka nemocného, či starého, uvažujme, zda nechce Pánu Bohu něco sdělit, něco před ním odložit, co by mohlo být na věčnosti jen zátěží. Nemocní, mějme odvahu přidat se ke Kristu trpícímu, abychom mohli žít s Kristem oslaveným.

Pouť Nového Jeruzaléma bude 14. března v Křižanově, o měsíc později, v úterý po velikonocích v Měříně.

V březnu, kromě postní doby, slavíme: Slavnost svatého Josefa, v pondělí 20. 3. a Slavnost Zvěstování Páně, v sobotu 25. 3. V tento den si připomínáme nenarozené děti a modlíme se za matky. Tradičně je ve větších městech uspořádán Pochod za nenarozené děti.