aktuality od 4.9. do 11.9.2022

4 Zář

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 4. 9. DO 11. 9. 2022

NE – 23. neděle v mezidobí – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Pavla Mejzlíka, rodiče, živou a zemřelou rodinu Mejzlíkovu a rodinu Trojanovu.

PO 7:00 – Za zemřelé Hájkovy, Indrovy, za Františku a Jaroslava Kalců a Jana Palovčíka.

ÚT – 7:00 – Za Bohuslava Zachu, 2 rodiče, sourozence a Boží ochranu 17:00 – Modlitba matek, mladší skupina. 18:00 – Pavlínov.

ST – 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Chlubnovu, Rosovu a otce Františka.

ČT – Svátek Narození Panny Marie 17:00 – Modlitby matek starší skupina 17:30 – Modlitba růžence.

PÁ – sv. Petra Klavera, kněze 18:00 – Za Karla Kašpara a rodiče, rodinu Večeřovu, Navrátilovu a duše v očistci.

SO – Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 7:00 – Na úmysl dárce, obrácení hříšníků, duše v očistci. 11:00 Za novomanžele.

NE – 24. neděle v mezidobí – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Milana a Anežku Pelíškovy, živou a zemřelou přízeň. 18:00 – Modlitba chvály

*****

Poděkování za dary v celkové výši 5 000 Kč.

O čistotu kostela pečuje Pavlínov 2.

Příprava k přijetí svátosti biřmování bude v pátek po mši svaté.

Prosím, využívejte nabízené termíny k přijetí svátostí smíření, přistupujte k pramenům života.

Poutě: 11. 9. Uhřínov v 11 hodin, 18. 9. Dědkov v 11 hodin, 25. 9. Blízkov v 11 hodin, v 13.30 hodin Te Deum.

Poděkování za úrodu a žehnání pokrmů bude v neděli 18. září, při mši svaté v 9:15. K této bohoslužbě si přinese také něco z vaší zahrádky. Tyto dary mohou být vaším osobním poděkováním za vše, co jste od Pána přijali.

Náboženství ve škole se začne vyučovat od pondělí 12. září. Rozvrh hodin: Pondělí – 2. A, 5.h; – 3. A, 6. h; Úterý – 1. B, 5. h; 4. A,B, 6. h; 7. A,B, 7. h.; Středa – 1. A, 5.h; 2. B, 5. h; 3. B. 6. h.; 6. A,B, 6. h; 5. A,B, – 8. h. Pátek – 8. a 9. r. 0. h.

Bože, požehnej všem dětem.

Ať mají rozum otevřený k poznání dobrého.

Ať mají odvahu a trpělivost.

Ať mají dostatek sil pro různé zkoušky.

Ať mají radost z kamarádských vztahů.

Bože, požehnej všem rodičům, kmotrům,

Obdař je silou k doprovázení svých dětí po cestách dobra a spásy.

Ať jsou plni moudrosti, lásky a pochopení, trpělivosti i pevnosti.

Bože, požehnej všem učitelům, kněžím, katechetům, vychovatelům.

Naplň je pravou moudrostí, všímavostí a láskou k těm, kteří jim budou tento rok svěřeni.

„Měsíc září se nese ve znamení začátku nového školního a akademického roku pro mnohé studenty a vyučující. Stejně tak se mnozí lidé po dovolených vracejí do práce. Vzývám pro každého z vás Ducha moudrosti, aby vás uprostřed vašich námah a obtíží ustavičně provázela milosrdná Boží láska“. /Papež František učitelům a studentům./

Dostane se Duch svatý i do srdcí našich rodičů, dětí, učitelů, vychovatelů?

Mše sv. pro děti: – pátek a první neděli v měsíci v 9:15.