aktuality od 14.8. do 21.8.2022

13 Srp

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 14. 8. DO 21. 8. 2022

NE – 20. neděle v mezidobí – 7:45 – Za Anežku Egnerovu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Na závěr mše svaté žehnání poutníkům putujícím do Netína.

PO Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 7:00 – Za rodiče Mašterovy, Ladislava Mašteru, Jakuba Mašteru, rodiče Fialovy sedm dětí 19:00 – Za farnost.

ÚT – sv. Štěpána Uherského 7:00 – Za Františka a Annu Sýkorovu 17:00 – Modlitba matek mladší skupina 19:00 – Pavlínov.

ST – 18:00 – Za rodiče Peksovy, Josefa Hladíka, P. Františka Peksu, Jiřího Havlíčka, Antonína Zemana, živé a zemřelé příbuzné. 19:15 – Meziříčko.

ČT –17:00 – Modlitby matek, starší skupina 17:30 – modlitba sv. růžence.

PÁ – sv. Jana Eudese 18:00 – Za Ludvíka a Růženu Pokorných, dceru a 2 syny.

SO – sv. Bernarda – 7:00 – Za modlitba matek a jejich úmysly.17:00 – Blízkov, u příležitosti výročí hasičského sboru

NE – 21. neděle v mezidobí – 7:45 – Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, Josefa Hladíka, živou a zemřelou rodinu 9:15 – za farnost.  

***

O čistotu kostela v tomto týdnu pečuje Jersín.

Výstavu ČLOVĚK A VÍRA je možné v našem kostele shlédnout kolem bohoslužeb nebo po domluvě, a to do počátku září.

Příští neděli je sbírka ve prospěch farnosti. Je třeba se pustit do opravy střechy na kapli v Meziříčku, a také kaple v Geršově se hlásí o opravu.

Pěší pouť na Velehrad bude od 22. do 27. srpna. 18. Diecézní pouť rodin bude 27. srpna v Předklášteří u Tišnova. Pouť ke Staré Matce Boží do Žarošic bude v sobotu 10. září. Na tuto pouť je možné objednat autobus. Závazné přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 4. září. Informace o poutích jsou na plakátech pod věží.

Teologický kurz začne na podzim v Brně. Vhodný je k osobnímu vzdělávání ve víře, také jako možná příprava na službu v církvi. Zejména je součástí kurzu katecheta – výuka náboženství i jako příprava ke službě akolyty.

Podobenství o dvou ostrovech, které ležely blízko sebe. Jeden ostrov byl velice úrodný, proto lidé, kteří jej obývali, byli velmi bohatí, zatímco druhý ostrov byl velice chudý. Tyto dva ostrovy můžeme pojmenovat Dostatek a Nedostatek. Na bohatém ostrově žil muž, který často vystupoval na vrchol hory a díval se dolů na chudý ostrov. Byl to dobrosrdečný člověk a měl s vyprahlou krajinou a jejími chudými obyvateli soucit. Jejich osud mu nebyl lhostejný. Jednoho dne skočil tento muž do moře a přeplaval na druhý ostrov – Nedostatek. Pozval místní obyvatele, aby se k němu připojili a přeplavali na bohatý ostrov jménem Dostatek. Představitelé z chudé země, z ostrova Nedostatek, zasedli, aby toto pozvání prodiskutovali. Mnozí se rozhodli návrh dobrosrdečného muže přijmout. Někteří z nich skočili do moře a šťastně přeplavali na bohatý ostrov. Jiní si toho chtěli vzít s sebou tolik, kolik se jen dalo, a plavali s velkými batohy na zádech. Jistě si umíte představit, že ty batohy byly těžké, a tak se cestou utopili. Další nebyli ochotni opustit svůj skromný majetek, zůstali na chudém ostrově jménem Nedostatek a nadále žili v bídě. Dostali jsme od starostlivého Boha – Ježíše, totéž pozvání – jít s ním. Zve nás do „země“ oplývající bohatstvím života, zve nás k sobě. Nabízí nám, abychom plavali s ním. Mnozí se zdráhají udělat to a skočit do vody, protože nechtějí zanechat svého zaběhaného způsobu života. A tak žijí dál svůj život a stěžují si na svoje trápení na tomto světě a na bídu kolem sebe. Zároveň nechtějí změnit své staré chování – může jím být nenávist, neodpuštění, povýšenost, smyslnost, korupce… Existují nejrůznější typy chování, smutné ale je, že člověk často není ochotný všechno hodit za hlavu, všechno opustit, skočit a vydat se tam, kde je plnost života. Nebojme se vydat se směrem k naplněnému životu s Ježíšem.