aktuality od 7.8. do 14.8.2022

7 Srp

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 7. 8. DO 14. 8. 2022

NE – 19. neděle v mezidobí – 9:15 – Za rodiče Požárovy, zetě a dceru, rodiče Dobrovolných a dceru a syna, Janu Svobodovu, Boží ochranu a zdraví pro celou rodinu.

PO sv. Diminika

ÚT – sv. Terezie Benedikty od Kříže – 17:00 – Modlitby matek, mladší skupina.

ST – Svátek sv. Vavřince 18:00 – Bohoslužba slova s možností přijmout svaté přijímání.

ČT – sv. Kláry – 15:00 – Pohřeb paní Bohuslavy Holoubkové z Blízkova. 17:00 – Modlitby matek, starší skupina 17:30 – modlitba sv. růžence.

PÁ – sv. Jany Františky de Chantal 18:00 – Bohoslužba slova s možností přijmout svaté přijímání.

SO – sv. Poncia a Hippolita – 19:00 – Za manžela Františka Sýkoru, tatínka Františka, živou a zemřelou rodinu.

NE – 20. neděle v mezidobí – 7:45 – Za Anežku Egnerovu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Na závěr mše svaté žehnání poutníkům putujícím do Netína.

*****

O čistotu kostela v tomto týdnu pečuje Černá.  

OHLÁŠKY PŘED SVATBOU: Svátostné manželstvísi 20. srpna 2022 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí: Šárka Kroutilová z Brna a Tomáš Sýkora z Blízkova. V našem kostele: Jan Hladík z Měřína a Lenka Kožená z Měřína, Pavel Zikmund z Borů a Marie Zachová z Pavlínova, Pavel Uchytil z Uhřínova a Eliška Janoušková z Měřína. Pokud je někomu známa překážka v uzavření zamýšlených manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci. 

Poutě: Tradiční pouť do Netína se uskuteční v neděli 14. srpna. Prosím, abyste přichystali sochu Panny Marie, kterou nesou pěší poutníci. Prosím, aby pěší poutníci z Měřína započali putování přijetím požehnání v kostele po mši svaté. Zde také vyzvednete i sochu Panny Marie. Pouť Nového Jeruzaléma se uskuteční v úterý 16. srpna ve Velké Bíteši. XXII. Pěší pouť na Velehrad bude od 22. do 27. srpna. 18. Diecézní pouť rodin bude 27. srpna v Předklášteří u Tišnova. Pouť ke Staré Matce Boží do Žarošic bude v sobotu 10. září. Na tuto pouť je možné objednat autobus. Závazné přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 4. září. Informace o poutích jsou na plakátech pod věží.

Teologický kurz začne na podzim v Brně. Vhodný je k osobnímu vzdělávání ve víře, také jako možná příprava na službu v církvi. Zejména je součástí kurzu katecheta – výuka náboženství i jako příprava ke službě akolyty. Prosím, zvažujte, přihlaste se.

Celostátní setkání mládeže se bude konat v Hradci Králové od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Motto setkání: Motto setkání: VSTAŇ, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl. (Sk 26,16) Toto a další podobná setkání jsou velmi důležitá na cestě víry nejen mladého člověka. Nabízí příležitost zakusit Boží blízkost,  prožít čas nejen v duchovní oblasti, ale i společenské. Proto nechybí modlitba, mše svatá, zájmové činnosti, kulturní programy, ale i pomoc ve městě. Dle pořadatelů je možná kapacita účastníků naplněna. Také my se můžeme setkání účastnit, a to modlitbou za účastníky a za vzrůst toho, do bude do jejich srdcí zaseto.

Požehnaný čas prázdnin a dovolených.