aktuality od 31.7. do 7.8.2022

30 Čvc

NE – 18. neděle v mezidobí – 7:45 Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 9:15 – Za farnost.

PO sv. Alfons z Ligouri 7:00 – Za Josefa Fraňka a rodiče Peterkovy, Josefa a Josefku Peterkovy a duše v očistci.

ÚT – sv. Eusebia 17:00 – Modlitby matek mladší skupina 18:00 – Za rodinu Moravovu.

ST – 15:00 – Pohřeb paní Jarmily Vaňkové

ČT – sv. Jan Maria Vianney – 17:00 – Modlitba růžence 17:30 – Modlitby matek starší skupina.

PÁ – První pátek v měsíci – Posvěcení římské baziliky P. Marie 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí sv. smíření 18:00 – Za Blaženu a Františka Landovy a celou přízeň.

SO – Svátek Proměnění Páně 19:00 – Za živou a zemřelou rodinu Pužovu a Bartákovu.

NE – 19. neděle v mezidobí – 9:15 – Za rodiče Požárovy, zetě a dceru, rodiče Dobrovolných a dceru a syna, Janu Svobodovu, Boží ochranu a zdraví pro celou rodinu.

***

Poděkování za vaše dary do sbírky na farnost, která byla minulou neděli. Celkem jste darovali 31 500 Kč.  

O čistotu kostela v tomto týdnu pečuje Blízkov.  

 Poutě: Tradiční pouť do Netína se uskuteční v neděli 14. srpna. Prosím, abyste přichystali sochu Panny Marie, kterou nesou pěší poutníci. Pouť Nového Jeruzaléma se uskuteční v úterý 16. srpna ve Velké Bíteši. XXII. Pěší pouť na Velehrad bude od 22. do 27. srpna. Pouť ke Staré Matce boží do Žarošic bude v sobotu 10. září. 

Příklad bohatství

Jeden bohatý muž vzal syna na projížďku po svém kraji. Chtěl, aby chlapec při pohledu na chudáky z venkova pochopil hodnotu věcí a uvědomil si štěstí, které ho potkalo. Strávili celý den a celou noc na statku u skromné venkovské rodiny. Když se vrátili domů, zeptal se otec syna: „Jak se ti cesta líbila?“ „Moc, otče.“ „Viděl jsi, jak chudí a potřební můžou lidé být?“ „Ano.“ „A co jsi se naučil?“ „Viděl jsem, že my máme jednoho psa, kdežto oni mají čtyři. My máme bazén dlouhý dvacet pět metrů, kdežto oni mají potok bez konce. My máme na dvoře lampy z ciziny, ale oni mají hvězdy. Náš dvůr vede k okraji domu, ale jejich se ztrácí za horizontem. A hlavně jsem, otče, viděl, že mají čas, aby spolu byli a povídali si. Vy s matkou musíte pořád pracovat a téměř nikdy vás nevidím.“ Když domluvil, otec neřekl ani slovo, a chlapec dodal: „Díky, otče, žes mi ukázal, jak bohatými se můžeme stát!“

– Možná se od těch nejchudších můžu naučit, že…

– Mohl bych se osvobodit od některých věcí, které mě zotročují.

– Moje chudoba se nazývá…  José Carlos Bermejo

PŘESTÁVKA  A  VOLNÝ  ČAS

Smyslem přestávky je, že se člověk zotaví z práce kvůli dalšímu pracovnímu výkonu. Je to článek pracovního procesu. Smyslem volného času ale není, aby člověk mohl pracovat lépe, déle a bez poruchy. Smysl volného času je, aby člověk i ve své pracovní) funkci, která ho omezuje na určitou oblast života, zůstal člověkem. To znamená, aby rozuměl sám sobě, aby se rozvíjel a realizoval jako bytost zaměřená na celek, ne jednostranně jako stroj.
Bez volných chvil je člověk neúplný a jakoby rozkouskovaný na části. (Romano Guardini)