aktuality od 12.12. do 19.12.2021

12 Pro

Bohoslužby v týdnu od 12. prosince do 19. prosince 2021

Neděle – Třetí adventní – 7:45 Za Vladimíra Krejčího, syna, rodiče a Františku Krejčovu 9:15 Za farnost

Pondělí – sv. Lucie 7:00 – Za rodiče Pivoňkovy, sourozence s celou přízeň

Úterý – Jana od Kříže – 7:00 – Za Pavla Skuřoka, manželku, Janu Ruckou, živou a zemřelou rodinu 17:00 –Modlitby matek – mladší skupina 17:00 – Blízkov.

Středa – 18:00 – Za rodiče Hnízdilovy a Mrázkovy, živou a zemřelou rodinu.

Čtvrtek – 17:00 Modlitba růžence 17:30 Modlitby matek, starší skupina.

Pátek – 18:00 – Za rodinu Rysovu a rodinu Klimešovu. 

Sobota – 6:00 – Roráty – Za Stanislava Urbánka, celou živou a zemřelou rodinu.

Neděle – Čtvrtá adventní – 7:45 Za farnost 9:15 Za Milana Pelíška a celý rod.

*****

Poděkování všem, kdo jste zhotovili různé věci do předvánočního Jarmarku. Také všem, kdo jste zajistili jeho uspořádání. I vám všem, kdo jste si výrobky zakoupili.

Poděkování za finanční dary pro farnost, v celkové výši 4 000 Kč.

Poděkování nevelkému množství, které odevzdalo návrh na členy vznikající farní rady. Své návrhy je ještě možné dávat do vánočních svátků. Přidejte se.

Poděkování všem, kdo se účastnili společné modlitby v rámci přípravy na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. 

Poděkování úklidové skupince č. 1 z Měřína, za službu v minulém týdnu. Následovat bude skupina Měřín 2. Minulý týden jsme slavili památku Jana Didaka, který je prohlášen za svatého i díky službě v chrámu a péči o poutníky.

Prosím, nahlaste nemocné, které mám navštívit před vánočními svátky. Navštívím je v týdnu před námi.

Zapisují se úmysly mše svatých na příští rok. Nechtějte všechny úmysly jen na neděli nebo večerní bohoslužby.

Advent procházíme

s modlitbou na rtech i v srdci. „Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“

    Když viděl Jan Ježíše, jak jde k němu, řekl: Hle Beránek Boží, který snímá hříchy světa! Učedníci, když tato slova slyšeli, šli za Ježíšem. 
Začali se o život Ježíše zajímat.

Při mši svaté i my slyšíme: Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Jaká je naše odezva? Slovo „hle“ nás vybízí „dívej se“. Pozoruji Ježíše?

Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. (list Filip. 4,4-7)

   Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání. Lk 3.k.

Ježíš je na cestě k nám. Otázkou je, zda my jsme na cestě, která vede k němu.