aktuality od 5.12. do 12.12.2021

5 Pro

Bohoslužby v týdnu od 5. prosince do 12. prosince 2021

Neděle – Druhá adventní neděle 7:45 Za farnost 9:15 Za Leopolda Sedláčka, manželku, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. 18:00 – Společná modlitba v kostele, která je součástí novény k Panně Marii.

Pondělí – sv. Mikuláše – 17:00 – Meziříčko 18:00 Jersín.

Úterý – sv. Ambrože – 7:00 Za živou a zemřelou rodinu Chlubnovu, Rosovu a otce Františka 17:00 –Modlitby matek – mladší skupina 17:00 Pavlínov

Středa – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – 7:00 – Za živou a zemřelou rodinu, dobrodince a duše v očistci  18:00 – Za Marii a Václava Tomanovy, Marii a Antonína Coufalovy, Boženu a Jaromíra Lavičkovy a Jaroslava Boučka.

Čtvrtek – 17:00 Modlitba růžence 17:30 Modlitby matek, starší skupina.

Pátek – 18:00 – Za Karla Peterku, manželku, živou a zemřelou rodinu.

Sobota – 7:00 – Roráty – Za Josefa Jakubce, Ladislava Jeřábka, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. 9:00 – pohřeb paní Heleny Klímové z Měřína.

Neděle – Třetí adventní neděle 7:45 Za Vladimíra Krejčího, syna, rodiče a Františku Krejčovu 9:15 Za farnost

*****

Volíme pastorační radu, návrhy odevzdejte do schránky u sv. Antonína.

Úklid kostela zajišťuje skupina Měřín 1. Kéž dobrý Bůh odmění vaši starost o čistotu chrámu.

Poděkování i za další dary pro farnost ve výši 7000 Kč

Příští neděli po mše svatých bude možnost k zakoupení výrobků, které nabízíte. Výtěžek bude určen pro adoptované děti a potřebné. U zpovědnic jsou výrobky z loňského roku. Je možné si je zakoupit již během týdne. Příspěvek je dle vašeho zvážení.

Prosím, nahlaste nemocné, které mám navštívit před vánočními svátky. Nemocné budu navštěvovat od 5. do 17. prosince.

Zapisují se úmysly mše svatých na příští rok. Nechtějte všechny úmysly jen na neděli nebo večerní bohoslužby.

Setkání těch, kdo se chtějí zamýšlet na životem církve, hlásáním evangelia v dnešním světě, bude ve středu 15. 12. po mši svaté. Otázky k tématu jsou na stolku v krabičce.

Roráty

V sobotu, časně ráno jste měli odvahu vstoupit do temnoty noci. Mše svatá byla slavena v temném kostele, jen plamínky svící prorážely toto temnotu. Temnota noci poukazuje na jinou, závažnější temnotu. Je to temnota zla, nejistoty, strachu o životy, budoucnost. Do této temnoty vstupujeme se světlem v srdci. S tím světlem, o kterém hovoří vánoční poselství. „Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo, obyvatelům této země vchází světlo.“ Naše pozornost v adventní době je zaměřena na přicházející světlo.  A také, buďme světlonoši.

Pokání

Slovo pokání se nám může jevit zastarale, nesrozumitelně. Ale nemusí tomu tak být. Dovolte mi malé přirovnání. Zvláště vy, co máte děti, víte, jak se stane, že v dříve uklizeném pokoji je velký nepořádek, povalují se tam rozházené hračky, různé věci jsou pošpiněné. Pak zazní hlas maminky, která dítěti řekne: „Posbírej si ty věci, porovnej je, vrať je na své místo …“. Ano, vrať je na své místo, porovnej je. A toto je pokání, ke kterému vybízel Jan. Vracet věci, postoje, vztahy na své místo. Kde je jejich místo a jaké je, tomu nás učí Ježíš, kterého se chystáme oslavit.

Advent procházíme s modlitbou na rtech i v srdci. „Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“